Ondernemingsrecht

Als ondernemer begrijpt Mint Advocaten maar al te goed de noden van andere ondernemers. Wij staan u als ondernemer bij van A tot Z.

Categorieën
Sluit u een commerciële samenwerkingsovereenkomst? Vergeet uw precontractueel informatiedocument niet!
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Beheers kosten voor cashflow. Bescherm onbetaalde voorraad met eigendomsvoorbehoud in overeenkomsten.
Dit blogartikel bespreekt de nieuwe regels met betrekking tot onbetaalde facturen en incasso bij consumenten.

Legal Health Check

Juridische gezondheid

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.

Freelancer aansprakelijk. Afspraken, verzekeringen en beperkte aansprakelijkheid in overeenkomst.
Schijnzelfstandigheid: werknemers als zelfstandigen, criteria, gevolgen. RSZ-controle, sancties, verplichtingen.
Werknemer vs. freelancer: autonomie, vakantie, verloning, concurrentie, aansprakelijkheid. Maak goede afspraken.
Nieuwe sociale zekerheidsregels voor grensoverschrijdend telewerk. Neem contact op voor begeleiding en naleving.
Wettelijke garantie voor verkopers: Bescherm jezelf en maak duidelijke afspraken met verkopers.
Misleidende marktpraktijken: Waarom volledige en duidelijke informatie essentieel is.
Nieuws laden

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.