Uw klant betaalt niet: wat nu gedaan?

Dit blogartikel bespreekt de nieuwe regels met betrekking tot onbetaalde facturen en incasso bij consumenten.

Als ondernemer bent u vermoedelijk al meermaals geconfronteerd met klanten die uw facturen niet betalen. Dit is uiteraard zeer vervelend en brengt heel wat achternageloop met zich mee. Indien u algemene voorwaarden hebt, kan het zijn dat deze uitdrukkelijk bepalen dat u in dat geval interesten en/of een schadebeding mag aanrekenen.

Een nieuw wetgevend initiatief gaat uw vrijheid op dit vlak voor een deel beperken. Het is dus belangrijk dat u de nieuwe regels kent en dat uw algemene voorwaarden hieraan aangepast worden. Vooral als u met consumenten samenwerkt, moet u een aantal nieuwe regels in rekening nemen.

De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf september 2023 in uw relatie met consumenten. Zo zal u niet zomaar kunnen overgaan tot invordering en zijn er heel wat verplichtingen voor de ondernemer voorzien. U bent dus best op uw hoede.

Eerste herinnering

Bij deze eerste herinnering kunt u nog geen interesten of een forfaitair schadebeding vorderen. U geeft de consument namelijk nog een kans om de openstaande bedragen te betalen. Betaalt de klant nog niet na die termijn? Dan is het logisch dat u als ondernemer de contractueel bepaalde interesten en schadebedingen vordert van de klant.

Belangrijk is dat de herinnering een aantal verplichte vermeldingen moet bevatten zoals: het verschuldigd bedrag, het bedrag van het schadebeding dat gevraagd zal worden bij niet-betaling, een beschrijving van de diensten die de schuld hebben doen ontstaan, …

Herinneringskosten

U kunt niet zomaar herinneringskosten aanrekenen aan de klant. Voor de verplichte eerste herinnering mag u bovendien geen kost aanrekenen aan de klant, voor latere herinneringen is dit wel mogelijk. Werkt u regelmatig bv. op maandbasis samen met eenzelfde klant, dan mag u zelfs geen herinneringskosten rekenen indien uw klant drie maand niet betaalt. Pas vanaf de vierde maand kan u in dat geval herinneringskosten rekenen.

Let er wel op dat eenmaal u kosten rekent voor herinneringen dat de kost niet hoger mag liggen dan 7,50 EUR, te vermeerderen met de kost voor verzending.

Interesten en schadebedingen worden beperkt

Ten aanzien van consumenten kunt u niet zomaar de interesten en schadebedingen vragen die u wilt.

De wetgever ziet streng toe op de bescherming van de consument, en voorziet daarom een beperking van de interesten en schadebedingen, rekening houdend met het factuurbedrag.

Zo moeten de interesten beperkt worden tot de wettelijke interesten, en kan contractueel niet voorzien worden in hogere interesten.

De forfaitaire vergoeding mag niet hoger zijn dan 20,00 EUR als het openstaande bedrag 150,00 EUR of minder bedraagt. Voor een schuld tussen 150,00 EUR en 500,00 EUR, kan een forfaitaire vergoeding van 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het openstaande bedrag gerekend worden. Voor elke schuld hoger dan 500,00 EUR kunt u als ondernemer een forfaitaire vergoeding eisen van 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het openstaande bedrag, zonder ooit de grens van 2000,00 EUR te overschrijden.

Voorzien uw algemene voorwaarden toch een andere regeling? Dan zal hier geen rekening mee worden gehouden en zal u geen interesten en/of schadebeding kunnen vragen van uw klant. Het is dus zeker belangrijk uw algemene voorwaarden aan te passen aan deze nieuwe regels.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist