Successie- en vermogensplanning: nieuw samengesteld gezin

Successie- en vermogensplanning: nieuw samengesteld gezin

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.

"Wanneer er niets wordt geregeld dan zal bij het overlijden van de ene partner de langstlevende partner het vruchtgebruik erven over de gehele nalatenschap."

Expertise: Vermogensbeheer

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor. Bij het aangaan van een huwelijk met een nieuwe partner stelt men zich soms de vraag of men hierdoor niet de eigen kinderen uit een vorige relatie zal benadelen.

In ons vierde thema focussen we ons op een nieuw samengesteld gezin waarbij we dieper ingaan op de mogelijkheden om de eigen kinderen te bevoordelen en de partner zoveel als mogelijk erfrechtelijk uit te sluiten.

 

Wettelijke regeling

 

Wanneer er niets wordt geregeld dan zal bij het overlijden van de ene partner de langstlevende partner het vruchtgebruik erven over de gehele nalatenschap. De eigen kinderen van de overleden partner zullen de blote eigendom over de gehele nalatenschap erven.

De eigen kinderen zullen dus samen met de plus-ouder tot de nalatenschap van hun overleden moeder of vader komen. Dit gegeven kan in de praktijk voor spanningen in het gezin zorgen, zowel voor als na het overlijden van de ouder.

 

Oplossingen?

 

Indien u het erfrecht van uw nieuwe partner wenst te beperken in het voordeel van uw eigen kinderen dan kan u ervoor opteren om een huwelijkscontract op te maken met een Valkeniersbeding.

In principe is het namelijk zo dat de nieuwe partner minstens altijd het vruchtgebruik over de gezinswoning zal erven.

Met de opname van een Valkeniersbeding kan u dit beperken waardoor uw eigen kinderen de volle eigendom over de gezinswoning zullen erven. Let wel, u kan uw nieuwe partner niet volledig uitsluiten uit uw nalatenschap.

Zo heeft uw nieuwe partner wettelijk het recht om na uw overlijden minstens 6 maanden in de gezinswoning te blijven wonen. Dit recht kan hem of haar niet ontnomen worden, zelfs niet met een Valkeniersbeding.

De opname van een Valkeniersbeding hoeft evenwel niet te betekenen dat u uw nieuwe partner niet meer kan begunstigen. Zo kan u nog steeds beslissen om uw nieuwe partner te begunstigen via een schenking of testament en dit minstens voor het beschikbaar deel van uw nalatenschap.

Had u hierover graag meer informatie bekomen of had u graag een advies op maakt verkregen, neem dan gerust met ons contact op.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Vermogensbeheer

Gerelateerd nieuws

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist