Cookiebeleid

Versie 2.0 (20.09.2021)

Wij vinden het belangrijk dat u op elke plaats en op elk ogenblik onze content kan lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. Hiervoor maken we op onze website en in onze andere onlinediensten gebruik van cookies, pixels en trackers, die we hierna bundelen onder de term ‘cookies’.

In dit cookiebeleid willen we u informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dit gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe u het gebruik ervan kan beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op uw privacyvoorkeuren. 

Het cookiebeleid geldt voor deze website en de onlinediensten van Mint Advocaten. We geven ook duidelijk aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer u via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid. 

Mint Advocaten is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Omdat cookies persoonsgegevens bevatten, kan je ook de rechten uitoefenen die gelden onder de privacywetgeving. Hoe u gemakkelijk contact met ons opneemt, vindt u onderaan bij contactgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine data-of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. 

Ze laten toe om uw webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over uw surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de website goed kan worden weergegeven op je toestel, wat je invulde op een formulier, welke pagina’s je bezocht, of je onze nieuwsbrief las en wat je sociale-mediaprofielen zijn. We gebruiken ze om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze website(s) en onlinediensten. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig.

Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies, die gewist worden zodra u uw browser afsluit, als cookies die gebruikt worden om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek. 

In de sectie “Welke cookies gebruiken we?” beschrijven we in detail welke soorten cookies we gebruiken, voor welk doel, op basis van welke grondslag, hoe lang we ze bewaren op onze servers en of ze al dan niet worden doorgegeven aan derden.

De volgende technologieën vallen ook onder dit cookiebeleid:  

  • Trackers: technologie die je online gedrag tussen websites bijhoudt, zoals welke websites je bezoekt, welke handelingen je stelt en welke informatie je op deze websites hebt ingegeven, zoals bijvoorbeeld je bankkaartgebruik, je zoektermen of de inhoud van je sociale-mediaprofielen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken af te leiden. Voorbeelden van trackers zijn bepaalde cookies en pixels.
  • Plugins: stukjes software die de functionaliteiten van de website uitbreiden en die van derde partijen afkomstig zijn.
  • Pixels: kleine onzichtbare afbeeldingen die ons toelaten om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een bepaalde pagina bezoekt.

Aangezien het gebruik van cookies een verwerking van persoonsgegevens kan uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. 

U kan hierop de rechten uitoefenen die gelden onder de privacywetgeving. Je hebt het recht op informatie en inzage, het recht op correctie, het recht op bewaar, het recht om vergeten te worden en het recht om klacht neer te leggen. 

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze privacyverklaring.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten. Dit kan per mail naar ellen@mintadvocaten.be of per brief naar Godveerdegemstraat 101, 9620 Zottegem. 

Dit cookiebeleid kan wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zoals bijvoorbeeld bij veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan. Als we nieuwe cookies toevoegen aan onze website(s) of onlinediensten, vragen wij hiervoor opnieuw toestemming via de cookiebanner.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.