Vennootschapsrecht

“Dwalen kan iedereen, maar alleen dwazen volharden in hun dwaling”
-Cicero

Als ondernemer komt u sowieso in aanraking met vennootschapsrecht. Deze rechtstak handelt immers over de verschillende vennootschappen of ondernemingen op zich, alsook over de organen. Het vennootschapsrecht omvat heel wat regels en is zeer ruim. Mint Advocaten helpt u graag als specialist in het vennootschapsrecht.  

Wilt u meer weten over uw rechten als aandeelhouder of heeft u hulp nodig om uw verantwoordelijkheden als bestuurder beter te begrijpen, dan bent u bij Mint Advocaten aan het juiste adres. Wij helpen u het bos door de bomen te zien in een ingewikkelde materie.  

Daarnaast is ook adviesverlening zeer belangrijk. Wij luisteren naar de concrete situatie en maken voor u een advies op maat op. Zo weet u perfect welke opties juridisch mogelijk zijn. Steeds doen wij dit door de voorkeur te geven aan een oplossing buiten de rechtbank om.  

Mint Advocaten biedt een begeleiding op maat: 

Oprichting

Denk na over de vorm van uw vennootschap.

Ontdek meer
Bedrijfsvoering

In een vennootschap hebt u tal van verplichtingen te vervullen.

Ontdek meer
Verhoudingen

Aandeelhouders maken best goede afspraken.

Ontdek meer
Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder bent u persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen en beslissingen binnen uw onderneming.

Ontdek meer
Geschillen

Aandeelhoudersgeschillen zijn complex.

Ontdek meer
Overnames

Betrek tijdig de verschillende shareholders bij overnames.

Ontdek meer
Ontbinding/vereffening

Vereffenen vereist de nodige voorbereidingen.

Ontdek meer

Vennootschapsvorm

Oprichting van een vennootschap

Wenst u een vennootschap op te richten? Mint Advocaten maakt u wegwijs in de regels die hierbij gelden en de stappen die u moet nemen. 

Hoe doen we dit?

Wettelijke verplichtingen

Bedrijfsvoering binnen een vennootschap

Net als het oprichten van een vennootschap, is ook de bedrijfsvoering binnen uw vennootschap aan heel wat regels onderworpen. Mint Advocaten adviseert u graag over hoe u dit best aanpakt en waar u rekening mee moet houden.  

Mint Advocaten kan u ook helpen bij het opmaken van allerlei documenten die essentieel zijn zoals een oproepingsbrief voor de aandeelhouders, een verslag van de algemene vergadering….

Hoe doen we dit concreet? 

Goede afspraken, goede vrienden

Verhoudingen tussen aandeelhouders

Goede afspraken, maken goede vrienden. Tussen aandeelhouders in een vennootschap geldt dit principe nog meer dan anders.  

Mint Advocaten kan u helpen om een aandeelhoudersovereenkomst op maat op te stellen. Deze overeenkomst is een aanvulling op uw statuten en bepaalt de rechten en plichten van de aandeelhouders.  

Hoe doen wij dit concreet?

Aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van de vennootschap moet steeds handelen in het belang van de onderneming. Heeft u als bestuurder vragen over uw wettelijke verplichtingen of hoever deze reiken? Wilt u in elk geval vermijden dat u fouten maakt?  

Mint Advocaten adviseert en begeleidt u graag over hoe u alles best aanpakt om niet in de valkuilen van bestuurdersaansprakelijkheid te trappen.

Hoe doen we dit concreet? 

Communicatie

Geschillen tussen aandeelhouders

Problemen tussen aandeelhouders kunnen lang aanslepen en zijn vaak niet evident. 

Het vennootschapsrecht voorziet de geschillenregeling, waarbij zowel de uitsluiting als uittrede van aandeelhouders tot de mogelijkheid behoort.  

Mint Advocaten zal ook hier kijken naar de concrete situatie en u hierbij begeleiden. 

Hoe doen wij dit concreet?

Begeleiding

Overnames van vennootschappen

Wenst u een bestaande vennootschap over te nemen, of uw vennootschap over te dragen? Mint Advocaten helpt u graag hierbij. 

De overname van een vennootschap brengt heel wat administratie met zich mee. Het is belangrijk om voorafgaandelijk op een juridisch correcte wijze de nodige informatie ter kennis te brengen. 

Mint Advocaten kan samen met uw accountant u begeleiden doorheen het hele proces van de overname. Op die manier bent u perfect op de hoogte van wat de deal van gevolgen kan hebben. 

Hoe doen we dit concreet?

Voorbereiden

Ontbinding en vereffening van een vennootschap

Uw vennootschap voert geen activiteiten meer uit, maar voldoet niet aan de voorwaarden van een faillissement. U kan op elk ogenblik kiezen om de vennootschap stop te zetten. Dit kan door middel van een ontbinding en vereffening van de vennootschap. Hier bestaan verschillende manieren voor. Mint Advocaten informeert u graag over het plan van aanpak en de regels die u moet respecteren. 

Hoe doen we dit concreet? 

Tot uw dienst

Maak kennis met onze experten in het vennootschapsrecht.

karel van gansbeke 2

Karel Van Gansbeke

Bijzondere expertise

Strategie
sarah amilia derijst 1

Sarah-Amilia Derijst

Bijzondere expertise

Bouwrecht, Vennootschapsrecht

Laatste nieuws

Het vennootschapsrecht is in beweging. Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.

U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Bestuurder & aandeelhouder in BV? Verkoop aandelen vermijden? Overweeg eigen inkoop door de vennootschap.
Optimaliseer winstoverdracht naar privévermogen met efficiënte dividenden, VVPRbis-regime inbegrepen.
Sinds het nieuw vennootschapsrecht is de beslissingsvrijheid enorm verruimd.
Met het nieuwe vennootschapsrecht werd de nodige flexibiliteit voorzien.
Update uw vennootschapsstatuten voor 2024. Flexibiliteit, aandelenoverdracht, winstuitkeringen.
Geoblocking in de EU is verboden. Gelijkheid in toegang tot producten en diensten. Boetes voor inbreuken.
Kostenprocedure: Verhaal van kosten, rechtsplegingsvergoeding en informeren.

Legal health check

Uw juridische gezondheid

Aan de hand van een korte vragenlijst polsen we naar de juridische gezondheid van uw onderneming. U krijgt een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming loopt.

Gratis

Voorstel op maat

Mint Advocaten biedt u transparantie. Wij bieden u graag een voorstel aan op maat.

vennootschapsrecht voorstel op maat

Veelgestelde vragen

Wij willen u graag informeren over vragen die veelvuldig aan ons kantoor gesteld worden en waarvan je de antwoorden onmiddellijk kan toepassen.

Expertises

Ontdek onze andere diensten

Goede juridische begeleiding geeft u een aanzienlijk voordeel ten aanzien van uw concurrenten.

Vennootschapsrecht

Wij helpen u de juiste structuur voor uw onderneming en aandeelhouders te kiezen.

Ontdek meer
Gegevensbeschermingsrecht

Het beheer van uw data wordt steeds belangrijker. Wij begeleiden u doorheen de wettelijke verplichtingen.

Ontdek meer
Bouwrecht

Bouwen is een complex proces. Wij zorgen ervoor dat uw aannemingen vlot verlopen.

Ontdek meer
Vermogensbeheer

Wij brengen uw vermogen in kaart, maken een plan op en adviseren u op maat.

Ontdek meer
Arbeidsrecht

Wij begeleiden u graag bij uw personeelsaangelegenheden en HR-praktijken.

Ontdek meer
RIZIV

Reken op onze bijstand om u als zorgverlener te verdedigen tegen het RIZIV.

Ontdek meer

Collaboratief onderhandelen

Wilt u geschillen op een positieve manier oplossen? Kies voor collaboratieve onderhandelingen met Mint Advocaten.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.