Legal Health Check

Hoe staat het vandaag met de juridische gezondheid van uw onderneming? Ziet u niets over het hoofd? Is alles binnen uw onderneming conform de geldende wetgeving en verplichtingen voor ondernemingen?

Bent u zeker dat u zonder kleerscheuren een sociale en/of economische inspectie zal doorstaan? Heeft u een zicht of de door uw werknemers gepresteerde uren in overeenstemming zijn met de wetgeving? Heeft u uw sociale documenten op elkaar
afgestemd?

Aan de hand van onderstaande korte vragenlijst willen wij polsen naar de juridische
gezondheid van uw onderneming. U krijgt een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.

Arbeidsrecht

Hebt u werknemers die overuren presteren? Zijn deze overuren gebaseerd op een regeling opgenomen in een ondernemings-cao of arbeidsreglement?

Hebt u de risico’s van uw werkzaamheden reeds in kaart gebracht? Bent u zich bewust van de verplichtingen inzake veiligheid op de werkvloer?

Gelieve alle vragen te beantwoorden

Ondernemingsrecht

Hebt u algemene voorwaarden? Bent u zich bewust dat uw klanten niet alleen kennis moeten hebben van deze algemene voorwaarden, maar ze ook uitdrukkelijk moeten aanvaarden?

Werkt u met contracten? Bent u zich bewust dat een contract evenwichtig moet opgesteld worden? Weet u dat er voor sommige contracten een precontractuele informatieverplichting geldt en u dus de belangrijkste bepalingen van de overeenkomst moet overmaken aan uw medecontract vóór de contractsluiting?

Bent u voldoende transparant over uw diensten (geeft u aan welke diensten u verleent, tegen welke prijs en binnen welke termijn)?

Gelieve alle vragen te beantwoorden

Gegevensbeschermingsrecht

Ontvangt/gebruikt u persoonsgegevens (naam, e-mailadres, RSZ-nr,..) in het kader van de werkzaamheden van uw onderneming? Hebt u hiervoor een toestemming van de betrokkene?

Hebt u een privacyverklaring en een verwerkingsregister?

Gelieve alle vragen te beantwoorden

Vennootschapsrecht

Bent u reeds op de hoogte van de wijzigingen van de wetgeving van toepassing op vennootschappen? Bent u als bestuurder op de hoogte van uw aansprakelijkheden?

Gelieve alle vragen te beantwoorden

Resultaat

Geeft u nog even uw naam en e-mailadres zodat we het resultaat naar u kunnen doorsturen?

Naam *
E-mailadres *
0.00
%

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.