Gegevensbeschermingsrecht

“Correcte data geeft een concurrentieel voordeel”
Unknown

Als ondernemer begrijpt Mint Advocaten dat het beschermen van de privacy van uw medewerkers en klanten niet altijd de hoogste prioriteit is. Een goede ondersteuning hierbij is van groot belang en het begin van alles. Ook kunnen wij u verder helpen met blockchain, smart contracts of andere nieuwe technologieën. 

Mint Advocaten kan u adviseren over het volgende: 

GDPR

Correcte data geeft een concurrentieel voordeel.

Ontdek meer
Informatieveiligheid

Uw data beveiligen is noodzakelijk.

Ontdek meer
Nieuwe technologieën

De technische vooruitgang schakelt een versnelling hoger. Volgt het recht?

Ontdek meer

GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG), beter gekend als de GDPR, is de nieuwe privacywetgeving. Het zorgt ervoor dat ondernemingen transparant zijn over welke persoonsgegevens zij verzamelen en waarvoor ze deze gebruiken. Dit is namelijk niet altijd toegestaan. 

Elke onderneming moet de AVG naleven, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen. De naleving van de AVG vraagt globaal genomen een grondige proactieve analyse van alle persoonsgegevensstromen en -processen binnen uw onderneming zowel ten opzichte van uw medewerkers als uw klanten.  

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere de opmaak van volgende documenten:

Hou er rekening mee dat iedereen een klacht kan neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten indien zij een vermoeden heeft dat u haar persoonsgegevens misbruikt. Mint Advocaten vertegenwoordigt uw onderneming in procedures voor de geschillenkamer en het marktenhof.

Hoe doen we dit concreet? 

Cybersecurity

Informatieveiligheid

Om te voorkomend dat cybercriminaliteit de bovenhand neemt, moet men naast het privacy aspect ook de nodige aandacht schenken aan informatieveiligheid.  

Zo moet elke onderneming naast technische, ook organisatorische en procedurele maatregelen nemen. Mint Advocaten helpt u hierbij graag op weg door de opmaak van onder andere een informatieveiligheidsbeleid, wachtwoordbeleid,… 

Hoe doen wij dit concreet?

Blockchain

Nieuwe technologieën

Tot slot is Mint Advocaten ook geboeid door de recente technologische evoluties. Nieuwe technologieën zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven.  

Mint Advocaten volgt daarom opleidingen rond blokchain, smart contracts, crypto currency en elektronische handtekeningen. 

Indien u hierover van gedachten wenst te wisselen staan wij u hierin graag bij.  

Hoe doen wij dit concreet?

Tot uw dienst

Maak kennis met onze experten in het gegevensbeschermingsrecht.

karel van gansbeke 2

Karel Van Gansbeke

Bijzondere expertise

Strategie
ellen maes 1

Ellen Maes

Bijzondere expertise

Gegevensbeschermingsrecht

Laatste nieuws

Het gegevensbeschermingsrecht is in beweging. Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.

Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Klacht bij GBA? Snel reageren en goed privacybeleid zijn essentieel.
Klacht over persoonsgegevens? Reageer snel, respecteer klantenrechten en zorg voor een duidelijke interne procedure
Train uw medewerkers voor privacybewustzijn en gegevensbeveiliging.
Informatieveiligheid voor ondernemers: integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie.
Is uw onderneming GDPR-proof? Privacyverklaring, verwerkingsregister en incidentenregister zijn essentieel.
Gegevensbeschermingsrecht: GDPR-verplichtingen, informatieveiligheid, werknemersbewustzijn, klachtenbehandeling.
Privacy en nieuwsbrieven: toestemming, heldere informatie en uitschrijfmogelijkheid zijn essentieel.

Legal health check

Uw juridische gezondheid

Aan de hand van een korte vragenlijst polsen we naar de juridische gezondheid van uw onderneming. U krijgt een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming loopt.

Gratis

Voorstel op maat

Mint Advocaten biedt u transparantie. Wij bieden u graag een voorstel aan op maat.

privacyrecht voorstel op maat 2

Veelgestelde vragen

Wij willen u graag informeren over vragen die veelvuldig aan ons kantoor gesteld worden en waarvan je de antwoorden onmiddellijk kan toepassen.

Expertises

Ontdek onze andere diensten

Goede juridische begeleiding geeft u een aanzienlijk voordeel ten aanzien van uw concurrenten.

Vennootschapsrecht

Wij helpen u de juiste structuur voor uw onderneming en aandeelhouders te kiezen.

Ontdek meer
Gegevensbeschermingsrecht

Het beheer van uw data wordt steeds belangrijker. Wij begeleiden u doorheen de wettelijke verplichtingen.

Ontdek meer
Bouwrecht

Bouwen is een complex proces. Wij zorgen ervoor dat uw aannemingen vlot verlopen.

Ontdek meer
Vermogensbeheer

Wij brengen uw vermogen in kaart, maken een plan op en adviseren u op maat.

Ontdek meer
Arbeidsrecht

Wij begeleiden u graag bij uw personeelsaangelegenheden en HR-praktijken.

Ontdek meer
RIZIV

Reken op onze bijstand om u als zorgverlener te verdedigen tegen het RIZIV.

Ontdek meer

Collaboratief onderhandelen

Wilt u geschillen op een positieve manier oplossen? Kies voor collaboratieve onderhandelingen met Mint Advocaten.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.