Maak uw medewerkers privacy-bewust

Train uw medewerkers voor privacybewustzijn en gegevensbeveiliging.

"Uw medewerkers moeten dus bereid zijn om met u samen te werken en lekken te melden zonder dat ze vrezen voor verdere sancties. Belonen is beter dan bestraffen."

Tips en tricks – voor, tijdens en na de tewerkstelling

 

Privacy heeft een belangrijke relatie met het gedrag van uw medewerkers. Ook al is uw onderneming technisch een organisatorisch van het hoogste niveau, toch bestaat er altijd een gevaar voor datalekken. De beveiligingsketen is zo sterk als de zwakste schakel. Dit blijkt vaak het gedrag van werknemers te zijn, die zich niet steeds bewust zijn van de risico’s van hun handelen.

Alles start bij de aanwerving van uw nieuwe werknemers. U wijst hen best op het belang van discretie binnen en buiten de organisatie via een clausule in de arbeidsovereenkomst. Denk er bijvoorbeeld ook aan om hen een onthaalbrochure te bezorgen met enkele privacy-do’s en dont’s en het aanvragen van de toegangen die nodig zijn om de job correct uit te oefenen. Voorkomen is beter dan genezen!

U vat dit best nog even samen in het arbeidsreglement zodat uw werknemers ook tijdens de tewerkstelling op de hoogte zijn van de richtlijnen. Maak uw werknemers er ook op attent om een sterk wachtwoord in te stellen aan de hand van een wachtwoordbeleid binnen uw onderneming. Nog al te vaak zien we dat er nonchalant wordt omgesprongen met het gebruik van (sterke) wachtwoorden.

Ook bij de uitdiensttreding is er een belangrijk aandachtspunt. Zo dient u de mailbox te blokkeren uiterlijk op het tijdstip van uitdiensttreding. Deze blokkering moet gebeuren nadat de werknemer daarvan vooraf is verwittigd en een automatisch bericht werd ingesteld. Dit bericht mag worden gebruikt gedurende een redelijke periode van één maand, eventueel te verlengen tot drie maanden. Ook de toegangen moeten opnieuw afgesloten worden.

 

Voorkomen is beter dan genezen

 

Met andere woorden, elke werknemer moet op de hoogte zijn van het feit dat datalekken zo snel mogelijk moeten worden gemeld. U heeft als werkgever namelijk de plicht om binnen de 72u aan de toezichthoudende autoriteit een datalek te melden om latere sancties te vermijden. Uw werknemers moeten dus bereid zijn om met u samen te werken en lekken te melden zonder dat ze vrezen voor verdere sancties. Belonen is beter dan bestraffen.

Vergis u niet: de werkgever blijft de eindverantwoordelijke. Het Hof van Justitie heeft hierover nog recent een uitspraak gedaan op 11 april 2024.

Zo oordeelde het Hof dat de verwerkingsverantwoordelijke (werkgever) enkel kan worden vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid als het gedrag van een persoon onder zijn gezag onrechtmatig is geweest. De onderneming blijft verantwoordelijk voor haar werknemers. Het is niet voldoende om aan te tonen dat de werknemer de instructies niet is nagekomen.

Het omgekeerde is ook waar: ook u mag de privacy van uw werknemers niet zomaar te grabbel gooien. Zo neemt u in uw arbeidsreglement best een hoofdstuk op “hoe gaan wij om met de persoonsgegevens van onze werknemers?”.

Mint Advocaten staat u graag bij in het opmaken van deze documenten en verdere adviesverlening op uw maat! Ook organiseren wij workshops of kunnen wij enkele sessies organiseren om uw medewerkers op een privacybewuste manier met gegevens te laten omgaan.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Gegevensbeschermingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist