Info over de verstrekte diensten

Mededelingen in het kader van de dienstenwet betreffende Mint advocaten

Mint advocaten draagt een open communicatie hoog in het vaandel, vandaar dat zij ook aangaande de dienstenwet haar cliënten afdoende wenst te informeren. De cliënten worden erop gewezen dat zij voorafgaandelijk aan de dienstverlening door Mint advocaten de bepalingen van de dienstenwet dienen na te lezen.

1. Informatie

Indien u met ons werkt, vertrouwt u uw dossier toe aan Mint advocaten, dit is de handelsbenaming van KVGLAW BVBA, met zetel aan de Godveerdegemstraat 101 te 9620 Zottegem, gekend onder het KBO nummer 0834.095.674. U kan Mint advocaten bereiken op het bovenstaande adres of via het  e-mailadres karel@mintadvocaten.be. De advocaten die aan uw dossier werken zijn ingeschreven aan de balie te Oudenaarde.

De beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat is via de Orde van Vlaamse Balies en haar makelaar Vanbreda Risk & Benefits verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE. Deze polis beroepsaansprakelijkheid verleent onder de voorwaarden van de polis dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld en dit voor activiteiten die uw advocaat vanuit zijn in België gevestigd kantoor uitoefent. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen uw advocaat ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. De verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

De advocaten van Mint advocaten verlenen de volgende diensten: juridische adviesverlening en bijstand en vertegenwoordiging in procedures, bemiddeling en arbitrages.

2. Tarieven en algemene voorwaarden

Mint advocaten wenst u heel uitdrukkelijk te informeren over haar tarieven en kosten. U kan de wijze waarop de tarieven worden gehanteerd nalezen in de algemene voorwaarden. Deze worden eveneens uiteengezet op de eerste ontmoeting vooraleer Mint advocaten voor u de diensten verricht.

U kan de algemene voorwaarden van Mint advocaten raadplegen op de website www.mintadvocaten.be. De overeenkomst die u met uw advocaat aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van  de zetel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd bevoegd behoudens een andersluidende dwingende wettelijke regeling.

3. Klachten

Mint advocaten draagt een kwalitatieve dienstverlening hoog in het vaandel. Indien u als cliënt een klacht zou ondervinden ingevolge de dienstverlening van Mint advocaten dan horen wij graag deze klacht en proberen wij voor u een oplossing te zoeken met het oog op de verbetering van onze dienstverlening. U kan uw klacht steeds per e-mail meedelen op het e-mailadres karel@mintadvocaten.be of per post richten aan ons kantoor Godveerdegemstraat 101 te 9620 Zottegem. U kan ons telefonisch bereiken op het nummer 09/391 79 18.

Uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze van de OVB of zijn balie. Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.
De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Een cliënt die ontevreden is over de diensten van zijn advocaat, kan bij de ombudsdienst een klacht neerleggen.
Surf naar http://oca.ligeca.be/ voor mee info.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.