Arbeidsrecht

“Onbekendheid van het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht”
Cicero

Arbeidsrecht is een snel evoluerende rechtstak. Als ondernemer is het dus van belang om kort op de bal te spelen en de wijzigingen op de voet te volgen. Mint Advocaten beseft dat dit niet altijd uw eerste zorg is. Wij kunnen deze complexe juridische materie opvolgen voor uw onderneming met respect voor de belangen van uw werknemers. 

Mint Advocaten kan u adviseren over het volgende: 

Arbeidsduur/loon

Overloon en inhaalrust uitgelegd, alsook mogelijke alternatieven.

Ontdek meer
Ontslagen

Komen vaak ongelegen. Bereid u voor.

Ontdek meer
Sociale inspecties

Een inspectie vormt vaak een wake-up call. Wij geven u een advies op maat.

Ontdek meer
Tewerkstelling

Brengt heel wat documenten met zich mee. Wij stellen deze op of kijken ze na.

Ontdek meer
Overnames

Een overname heeft een belangrijke impact op het personeel. Informeer u tijdig.

Ontdek meer

Overloon-inhaalrust

Arbeidsduur/loon

Op de werkvloer stellen wij vaak vast dat ondernemingen de regels over arbeidsduur en verloning niet altijd voldoende kennen. Mint Advocaten kent de mogelijkheden en past ze ook toe.  

We kunnen u verder helpen met onder meer:

Hoe doen we dit?

Opzeg-verbreking

Ontslagen

Mint Advocaten heeft vele jaren ervaring in het begeleiden van ontslagdossiers. Dit gaat van vragen rond opzeggingstermijnen en vergoedingen, vorderingen in het kader van een kennelijk onredelijk ontslag tot een ontslag om dringende reden. 

In deze dossiers treden wij op voor zowel de werkgever als de werknemer. In beide gevallen verdedigen wij ons dossier met evenveel passie.  

Het is onze prioriteit om een akkoord te bereiken vooraleer wij starten met een kostelijke en tijdrovende procedure. Hoe sneller wij tussenkomen, hoe sneller wij tot een oplossing komen. 

Hoe doen wij dit concreet?

Bijstand-actie

Sociale inspecties

Een ondernemer hoort het vaak donderen in Keulen wanneer de sociale inspectie over de vloer komt. Dit hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn.

Het is net een kans om de pijnpunten aan te pakken binnen uw onderneming. Een inspectie vereist daarom een juiste aanpak. Op die manier zullen wij uw onderneming met zo weinig mogelijk kleerscheuren door een inspectie loodsen. 

Hoe doen wij dit concreet?

A1-LIMOSA

Internationale tewerkstelling

Indien u de intentie hebt om met buitenlandse arbeidskrachten samen te werken, raden wij u aan eerst ons advies in te winnen. Wij kunnen onder meer het volgende voor u betekenen: 

Het tijdig inwinnen van advies voorkomt u veel kopzorgen en zal u op het einde van de rit geld besparen. 

Hoe doen we dit?

CAO 32bis

Overnames en herstructureringen

Mint Advocaten treedt niet alleen op in het kader van individuele geschillen, maar ook wanneer dit een collectief aspect heeft. Indien u een overname of herstructurering voorbereidt dan mag de regelgeving vervat in CAO 32bis niet aan uw aandacht ontsnappen. U goed informeren is geen overbodige luxe. 

Hoe doen wij dit concreet?

Tot uw dienst

Maak kennis met onze experten in het arbeidsrecht

karel van gansbeke 2

Karel Van Gansbeke

Bijzondere expertise

Strategie
valerie vandenhaesevelde 1

Valérie Vandenhaesevelde

Bijzondere expertise

Arbeidsrecht, Vermogensbeheer
ellen maes 1

Ellen Maes

Bijzondere expertise

Gegevensbeschermingsrecht
Mint Advocaten Profielfotos Celine

Céline Van Thienen

Bijzondere expertise

RIZIV, Contractenrecht

Laatste nieuws

Het arbeidsrecht is in beweging, hieronder de meest recente nieuwsberichten.

Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?
Loonbonus CAO nr. 90: sociaal-fiscaal vriendelijke beloning voor werknemers.
Alternatieve verloning verkennen: verhoog werknemersvergoeding zonder hoge werkgeverskosten.
Nieuwe sociale zekerheidsregels voor grensoverschrijdend telewerk. Neem contact op voor begeleiding en naleving.
CAO nr. 162 biedt werkflexibiliteit vanaf 1 oktober 2022. Thuiswerken en aangepaste werktijden mogelijk.
Werken vanuit exotische bestemmingen heeft gevolgen voor sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht.

Legal health check

Uw juridische gezondheid

Aan de hand van een korte vragenlijst polsen we naar de juridische gezondheid van uw onderneming. U krijgt een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming loopt.

Gratis

Voorstel op maat

Mint Advocaten biedt u transparantie. Wij bieden u graag een voorstel aan op maat.

arbeidsrecht voorstel op maat 2

Veelgestelde vragen

Wij willen u graag informeren over vragen die veelvuldig aan ons kantoor gesteld worden en waarvan je de antwoorden onmiddellijk kan toepassen.

Expertises

Ontdek onze andere diensten

Goede juridische begeleiding geeft u een aanzienlijk voordeel ten aanzien van uw concurrenten.

Vennootschapsrecht

Wij helpen u de juiste structuur voor uw onderneming en aandeelhouders te kiezen.

Ontdek meer
Gegevensbeschermingsrecht

Het beheer van uw data wordt steeds belangrijker. Wij begeleiden u doorheen de wettelijke verplichtingen.

Ontdek meer
Bouwrecht

Bouwen is een complex proces. Wij zorgen ervoor dat uw aannemingen vlot verlopen.

Ontdek meer
Vermogensbeheer

Wij brengen uw vermogen in kaart, maken een plan op en adviseren u op maat.

Ontdek meer
Arbeidsrecht

Wij begeleiden u graag bij uw personeelsaangelegenheden en HR-praktijken.

Ontdek meer
RIZIV

Reken op onze bijstand om u als zorgverlener te verdedigen tegen het RIZIV.

Ontdek meer

Collaboratief onderhandelen

Wilt u geschillen op een positieve manier oplossen? Kies voor collaboratieve onderhandelingen met Mint Advocaten.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.