Loonbonus CAO 90: interessant voor mijn onderneming?

Loonbonus CAO 90: interessant voor mijn onderneming?

Loonbonus CAO nr. 90: sociaal-fiscaal vriendelijke beloning voor werknemers.

"Deze doelstellingen moeten van toepassing zijn op alle werknemers of op specifiek omschreven categorieën van werknemers. Bijvoorbeeld: alle werknemers, alle bedienden, enkel de kaderleden of directieleden of specifieke groepen van werknemers afhankelijk van hun functie. "

Expertise: Arbeidsrecht

De loonbonus CAO nr. 90 (of officieel: de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) is het mechanisme waarbij de werkgever zijn werknemers op een sociaal- en fiscaalvriendelijke manier beloont.

Zo kan de werkgever een bepaalde bonus uitkeren die netto aan de werknemer toekomt. In 2023 was dit maximaal 3.948,00 euro.

Deze bonus moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet de bonus verbonden zijn aan het behalen van bepaalde doelstellingen.

Deze doelstellingen moeten van toepassing zijn op alle werknemers of op specifiek omschreven categorieën van werknemers. Bijvoorbeeld: alle werknemers, alle bedienden, enkel de kaderleden of directieleden of specifieke groepen van werknemers afhankelijk van hun functie.

Daarnaast moeten de doelstellingen objectief te bepalen zijn,mogen ze niet individueel zijn en de verwezenlijking ervan mag niet overduidelijk zijn op het ogenblik van de invoering van het systeem. Verschillende soorten doelstellingen zijn mogelijk:

  • Dit kunnen financiële doestellingen zijn, zoals: het behalen van een vooropgestelde winst…
  • Maar dit kunnen ook commerciële doelstellingen zijn, zoals: verminderingen van de klantenklachten, vermindering van de creditnota’s, het verhogen van het niveau van de klantentevredenheid en/of verhoging van aantal klanten of nieuwe contracten…
  • Eventuele doelstellingen op organisatorisch vlak zijn ook mogelijk, zoals: vermindering van het aantal afwezigheden, verkorting van de antwoordtermijn…
  • Doestellingen in termen van management, zoals: verminderen van de arbeidsongevallen, kwaliteitsverbetering, verminderen van de foutenlast in het werk…
  • Er kunnen echter ook andere doelstellingen worden opgenomen, zoals: het verminderen van het papierverbruik, verkleining van het restafvalvolume…

Het zal aan de werkgever zijn om deze doelstellingen duidelijk en goed te omschrijven en af te lijnen.

Eens dit gebeurd is, zal de werkgever de referentieperiode vastleggen (tussen de 3 – 12 maanden) waarbinnen de doelstellingen zich moeten realiseren en hoe dit kan worden gecontroleerd.

Hij zal ook verduidelijken welke groep van medewerkers recht heeft op welk bedrag bij het behalen van de doelstellingen. Zo zal er rekening moeten worden gehouden met deeltijdse tewerkstelling en eventueel ontslag.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming zal dit worden vastgelegd via een collectieve arbeidsovereenkomst of via een toetredingsakte (die eerst aan de werknemers wordt voorgelegd).

In beide gevallen dient het online aangeboden platform gebruik te worden.

De overheid zal dan nagaat of alle voorwaarden werden voldaan en/of er nog eventuele opmerkingen zijn.

Mint Advocaten helpt ondernemingen bij het gehele proces. Zoals het adviseren bij het bepalen van de doelstellingen, het doelpubliek en de referteperiode. Daarnaast zorgen wij voor de concrete uitwerking in een duidelijk plan alsook het nazicht op de naleving van de procedure en de neerlegging van het bonusplan via de online tool.

Heeft u hier nog vragen over? Contacteer ons gerust.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist