Bouwrecht

“Slechts degene mag slopen die iets beter kan bouwen”
– Ghandi

Als aannemer, architect, promotor of bedrijf in de bouwsector hebt u uw handen vol met de bedrijfsvoering. U zal geregeld beroep moeten doen op onderaannemers, het is meer dan ooit van belang om deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan. De wetgeving is complex, Mint Advocaten voorziet u graag van de nodige begeleiding op juridisch vlak.  

Bij Mint Advocaten hebben wij de nodige expertise in huis bij een geschil of bij het opstellen van verschillende overeenkomsten.  

Wij denken ook graag mee met uw onderneming om uw noden in kaart te brengen en mee te bouwen aan uw onderneming.  

Mint Advocaten kan u adviseren over het volgende: 

Overeenkomsten

Een overeenkomst in de bouw dient u zorgvuldig op te stellen.

Ontdek meer
Geschillen

Bij een bouwgeschil dient u verschillende stappen te doorlopen.

Ontdek meer
Deskundigenonderzoek

Bijstand is noodzakelijk.

Ontdek meer

Aanneming

Overeenkomsten

In de bouwsector is het van groot belang om de gemaakte afspraken ook vast te leggen op papier. Mint Advocaten helpt u graag om de afspraken in een overeenkomst te gieten op maat van uw concrete situatie.  

Een overeenkomst biedt u een duidelijk beeld waar u aan toe bent en zorgt ervoor dat u steeds in regel bent. 

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere:

Hoe doen we dit?

Aansprakelijkheid

Geschillen

Is er toch sprake van een geschil? Komt uw aansprakelijkheid in het gedrang? Is er discussie over de gemaakte kosten?  

Mint Advocaten biedt u de nodige bijstand voor de bevoegde rechtbank. Mint Advocaten zal in eerste instantie zoveel als mogelijk met u zoeken naar een minnelijke oplossing met de tegenpartij. Wij volgen alles op de voet en houden u als ondernemer voortdurend op de hoogte van de stand van zaken. 

Hoe doen wij dit concreet?

Expertise

Bijstand bij een deskundigenonderzoek

In het kader van discussies is het mogelijk dat een rondgang met een deskundige aangewezen is. Ook in dit geval kan Mint Advocaten u bijstaan. Een deskundigenonderzoek kan zowel bij een procedure voor de rechtbank alsook buiten de rechtbank om. Tijdens een deskundigenonderzoek ziet Mint Advocaten erop toe dat alles correct verloopt en dat uw rechten gerespecteerd worden.  

Hoe doen wij dit concreet?

Tot uw dienst

Maak kennis met onze experten in het bouwrecht.

karel van gansbeke 2

Karel Van Gansbeke

Bijzondere expertise

Strategie
sarah amilia derijst 1

Sarah-Amilia Derijst

Bijzondere expertise

Bouwrecht, Vennootschapsrecht

Laatste nieuws

Het bouwrecht is in beweging. Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.

Als aannemer factuur betaald, RSZ eist extra betaling? Inhoudingsplicht uitdaging begrijpen.
Veiligheid in de bouw: opvolgen voorschriften, taken opdrachtgever en sancties.
Aannemer tekortkoming: vervanging mogelijk bij voorwaarden.
Kostenprocedure: Verhaal van kosten, rechtsplegingsvergoeding en informeren.
Tips bij samenwerking met onderaannemers: prijzen, materiaal, aansprakelijkheid, vertraging, veiligheid.
Grondstofschaarste verhoogt prijzen en heeft contractimpact.

Legal health check

Uw juridische gezondheid

Aan de hand van een korte vragenlijst polsen we naar de juridische gezondheid van uw onderneming. U krijgt een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming loopt.

Gratis

Voorstel op maat

Mint Advocaten biedt u transparantie. Wij bieden u graag een voorstel aan op maat.

bouwrecht Voorstel op maat

Veelgestelde vragen

Wij willen u graag informeren over vragen die veelvuldig aan ons kantoor gesteld worden en waarvan je de antwoorden onmiddellijk kan toepassen.

Expertises

Ontdek onze andere diensten

Goede juridische begeleiding geeft u een aanzienlijk voordeel ten aanzien van uw concurrenten.

Vennootschapsrecht

Wij helpen u de juiste structuur voor uw onderneming en aandeelhouders te kiezen.

Ontdek meer
Gegevensbeschermingsrecht

Het beheer van uw data wordt steeds belangrijker. Wij begeleiden u doorheen de wettelijke verplichtingen.

Ontdek meer
Bouwrecht

Bouwen is een complex proces. Wij zorgen ervoor dat uw aannemingen vlot verlopen.

Ontdek meer
Vermogensbeheer

Wij brengen uw vermogen in kaart, maken een plan op en adviseren u op maat.

Ontdek meer
Arbeidsrecht

Wij begeleiden u graag bij uw personeelsaangelegenheden en HR-praktijken.

Ontdek meer
RIZIV

Reken op onze bijstand om u als zorgverlener te verdedigen tegen het RIZIV.

Ontdek meer

Collaboratief onderhandelen

Wilt u geschillen op een positieve manier oplossen? Kies voor collaboratieve onderhandelingen met Mint Advocaten.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.