Factuur betalen aan de onderaannemer? Hou rekening met de inhoudingsplicht!

Factuur betalen aan de onderaannemer? Hou rekening met de inhoudingsplicht!

Als aannemer factuur betaald, RSZ eist extra betaling? Inhoudingsplicht uitdaging begrijpen.

"Deze controle dient u elke keer uit te voeren wanneer u een betaling dient uit te voeren. Per kwartaal kan dit immers veranderen. "

Expertise: Bouwrecht

U doet als aannemer beroep op een onderaannemer. Op een bepaald moment gaat u over tot betaling van zijn factuur. Opeens krijgt u een schrijven van de RSZ waarin staat dat u een bepaald gedeelte aan hen dient door te storten. U begrijpt er niets van, u had deze factuur immers al betaald. Het probleem dat zich in dergelijk geval stelt is de inhoudingsplicht.

 

Wanneer?

De inhoudingsplicht is in het leven geroepen in bepaalde sectoren. Zo is dit van toepassing wanneer u als ondernemer beroep doet op een aannemer/dienstverlener voor:

  • werken in onroerende staat: hieronder vallen alle actoren in de bouw, denk maar aan een schilder, loodgieter of evenzeer ruitenwasser.
  • bepaalde bewakings- en toezichtsdiensten;
  • activiteiten in de vleessector;
  • levering van stortklaar beton.

Als ondernemer dient u een controle uit te voeren om te kijken of de aannemer sociale- of fiscale schulden heeft.

U valt hieronder vanaf het ogenblik u de hierboven gestelde aannemers/dienstverleners gaat inschakelen voor professionele doeleinden.

 

Hoe kun je de controle uitvoeren?

Bij de start van de samenwerking met een aannemer in de voorgaande sectoren dient u de controle uit te voeren. Dit kan eenvoudigweg via de volgende website: https://www.checkinhoudingsplicht.be.

Op deze website dient u het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven. Hierna krijgt u ofwel een groen scherm of een rood scherm.

Een groen scherm houdt in dat alles in orde is, en u de factuur integraal mag betalen aan de aannemer.

Een rood scherm houdt in dat er een inhoudingsplicht van toepassing is. In dat geval dient u te kijken of dit een inhoudingsplicht is met betrekking tot fiscale schulden of sociale schulden. Bij fiscale schulden dient u 15% van de factuur in te houden en door te storten aan de FOD Financiën. Indien er sprake is van sociale schulden dient u een bedrag van 35% op de factuur in te houden en deze door te storten aan de RSZ. U krijgt de betaalgegevens op het scherm.

Deze controle dient u elke keer uit te voeren wanneer u een betaling dient uit te voeren. Per kwartaal kan dit immers veranderen.

Wenst u meer informatie over de inhoudingsplicht? Mint Advocaten helpt u graag verder.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Bouwrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.