Factuur betalen aan de onderaannemer? Hou rekening met de inhoudingsplicht!

Factuur betalen aan de onderaannemer? Hou rekening met de inhoudingsplicht!

Als aannemer factuur betaald, RSZ eist extra betaling? Inhoudingsplicht uitdaging begrijpen.

"Deze controle dient u elke keer uit te voeren wanneer u een betaling dient uit te voeren. Per kwartaal kan dit immers veranderen. "

Expertise: Bouwrecht

U doet als aannemer beroep op een onderaannemer. Op een bepaald moment gaat u over tot betaling van zijn factuur. Opeens krijgt u een schrijven van de RSZ waarin staat dat u een bepaald gedeelte aan hen dient door te storten. U begrijpt er niets van, u had deze factuur immers al betaald. Het probleem dat zich in dergelijk geval stelt is de inhoudingsplicht.

 

Wanneer?

De inhoudingsplicht is in het leven geroepen in bepaalde sectoren. Zo is dit van toepassing wanneer u als ondernemer beroep doet op een aannemer/dienstverlener voor:

  • werken in onroerende staat: hieronder vallen alle actoren in de bouw, denk maar aan een schilder, loodgieter of evenzeer ruitenwasser.
  • bepaalde bewakings- en toezichtsdiensten;
  • activiteiten in de vleessector;
  • levering van stortklaar beton.

Als ondernemer dient u een controle uit te voeren om te kijken of de aannemer sociale- of fiscale schulden heeft.

U valt hieronder vanaf het ogenblik u de hierboven gestelde aannemers/dienstverleners gaat inschakelen voor professionele doeleinden.

 

Hoe kun je de controle uitvoeren?

Bij de start van de samenwerking met een aannemer in de voorgaande sectoren dient u de controle uit te voeren. Dit kan eenvoudigweg via de volgende website: https://www.checkinhoudingsplicht.be.

Op deze website dient u het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven. Hierna krijgt u ofwel een groen scherm of een rood scherm.

Een groen scherm houdt in dat alles in orde is, en u de factuur integraal mag betalen aan de aannemer.

Een rood scherm houdt in dat er een inhoudingsplicht van toepassing is. In dat geval dient u te kijken of dit een inhoudingsplicht is met betrekking tot fiscale schulden of sociale schulden. Bij fiscale schulden dient u 15% van de factuur in te houden en door te storten aan de FOD Financiën. Indien er sprake is van sociale schulden dient u een bedrag van 35% op de factuur in te houden en deze door te storten aan de RSZ. U krijgt de betaalgegevens op het scherm.

Deze controle dient u elke keer uit te voeren wanneer u een betaling dient uit te voeren. Per kwartaal kan dit immers veranderen.

Wenst u meer informatie over de inhoudingsplicht? Mint Advocaten helpt u graag verder.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Bouwrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist