Expertises

We bundelen de kracht van juridische expertise om uw zakelijke belangen te beschermen en uw juridische uitdagingen op te lossen.

Met diepgaande kennis van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht, gegevensbeschermingsrecht, vermogensbeheer en bouwrecht, bieden we op maat gemaakte juridische oplossingen die aansluiten bij de unieke behoeften van uw onderneming.

Play Video

Personeel

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht wijzigt vaak. Het is dan ook belangrijk dat u als ondernemer kort op de bal speelt en arbeidsrecht toepast volgens uw eigen noden.

Ondernemingen

Ondernemingsrecht

U hebt als ondernemer nood aan juridische bijstand om de knelpunten in uw bedrijfsvoering aan te pakken. Zo bieden wij bijstand bij de totstandkoming van overeenkomsten, algemene voorwaarden, service level agreements (SLA), handelshuur en andere…

Vennootschappen

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht omvat de regels en voorschriften voor het oprichten, de groei en het voortbestaan van ondernemingen. 

Het vennootschapsrecht heeft tot doel de rechten te beschermen van zowel aandeelhouders als van derden die met de onderneming handelen. Het zorgt er ook voor dat bestuurders in overeenstemming met hun wettelijke plichten handelen wanneer zij een bedrijf leiden. 

Legal health check

Uw juridische gezondheid

Aan de hand van een korte vragenlijst polsen we naar de juridische gezondheid van uw onderneming. U krijgt een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming loopt.

Gegevensstromen

Gegevensbeschermingsrecht

Wenst u een adequate en efficiënte bescherming van de gegevensstromen in uw onderneming overeenkomstig de bepalingen van de GDPR? Dan helpen wij u deze in kaart te brengen. Ook met betrekking tot blockchain, smart contracts of andere nieuwe technologieën hebben wij de nodige expertise opgebouwd. 

Aannemers

Bouwrecht

Bouwen is uitgebreid en complex. Het bouwrecht omvat alles: van de eerst planningsfase tot de voltooiing van het bouwproject alsook alle aspecten van de bouw, met inbegrip van ontwerp, materialen, arbeid en financiering.

Heeft u bouwgeschillen? Of maakt u zich zorgen omtrent uw bouwprojecten en wenst u juridisch advies in te winnen? Wij helpen u graag!

Patrimonium

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is uitermate belangrijk indien u het kapitaal van uw (familie)bedrijf optimaal wenst te beheren naar de toekomst toe. Dit behelst niet alleen de successie, maar ook de vennootschapsrechtelijke situatie en de fiscaliteit rond overdracht van vermogen. Gelet op de complexiteit is juridische bijstand niet alleen aan te raden maar gewoonweg essentieel.

Zorgverleners

RIZIV

Als zorgverlener komt u vroeg of laat in aanraking met het RIZIV (Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Bij Mint Advocaten begrijpen we maar al te goed dat u zich als zorgverlener ten volle wenst te concentreren op de behandeling van uw patiënten. Daarom kan u rekenen op onze bijstand om u als zorgverlener te verdedigen tegen het RIZIV.

Gratis

Voorstel op maat

Mint Advocaten biedt u transparantie. Wij bieden u graag een voorstel aan op maat.

Voorstel op maat mint advocaten 1

Onderhandelingen

Collaboratief onderhandelen

Collaboratief onderhandelen kan een enorme meerwaarde zijn wanneer u een oplossing wenst in uw dossier en uw commerciële relatie niet kwijt wilt. De techniek van collaboratief onderhandelen heeft net tot doel de pijnpunten in de behoeften van beide partijen te ontdekken en van daaruit een oplossing te formuleren.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.