Kmo portefeuille

Mint Advocaten zet de belangen van de kmo voorop.

Wij hebben met succes de audit doorlopen om als dienstverlener voor de kmo-portefeuille erkend te worden. Dit betekent dat wij voldoen aan alle maatstaven die van een dienstverlener verwacht worden om de ondernemer correct en zorgvuldig te begeleiden.

Een advies kan dus door de overheid gesubsidieerd worden. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen er een aantal voorwaarden vervuld te worden.

Voor welke adviezen kan de kmo-portefeuille worden aangewend?

Mint advocaten, is actief in bedrijfstakken die voor u als onderneming een invloed hebben op uw strategische keuzes.

De kmo portefeuille staat toe dat er adviezen word verstrekt binnen verschillende thema’s die voor ondernemers relevant zijn:

Bedrijfsstrategie

Het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische doelstelling te bereiken.

De Mint-audit is ontwikkeld om uw bedrijf door te lichten op het vlak van personeel, vennootschapsrecht, ondernemingsrecht en GDPR. Het schept een beeld van waar uw onderneming op vandaag staat, en zal bijdragen tot het ontwikkelen van uw bedrijfsstrategie.  De kmo audit valt onder het toepassingsgebied van de kmo portefeuille.

Digitalisering

Het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity.

Wij adviseren u graag over de behandeling van persoonsgegevens bij het ontwikkelen van nieuwe digitale technologieën. Het beveiligen van de gegevens in samenwerking met derden en de bewustwording bij uw personeel,… Daarnaast adviseren wij u ook over de juridische aspecten van cybersecurity, de toepassing van de E-privacy richtlijn ( cookiebeleid),… Een dergelijk advies valt onder de toepassing van de kmo portefeuille.

Personeelsmanagement

Het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics:

HR-beleid

Wij adviseren u graag over u HR-beleid en meer bepaald over volgende topics:

Onze adviezen bouwen wij zo op dat naast een theoretische onderbouw ook onmiddellijk een concrete actie wordt vooropgesteld zodat u met ons advies aan de slag kunt. Uiteraard begeleiden wij u graag verder met de implementatie, die niet onder de toepassing van de kmo portefeuille valt. Wij geven u graag meer uitleg, aarzel niet ons hierover te contacteren.

Kan ik een beroep doen op de kmo-portefeuille om een advies te subsidiëren?

Hierna vindt u de checklist aan de hand van de 5 voorwaarden: 

 1. De onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep;
 2. De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm;
 3. De vestiging ligt in het Vlaams Gewest;
 4. De onderneming is actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent;
 5. De onderneming bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille

Hoeveel bedraagt de subsidie in de kmo-portefeuille?

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming wordt de hoogte van de steun bepaald: 

 • Een kleine onderneming die investeert in advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U kan maximaal 7.500 EUR per jaar aan steun ontvangen
 • Een middelgrote onderneming die investeert in advies, kan 20 procent steun geniet via de kmo-portefeuille. U kan maximaal 7.500 EUR per jaar aan steun ontvangen.
 • Er kan steun aangevraagd worden tot het persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Of u een kleine of een middelgrote onderneming bent zal afhangen van drie parameters, met name het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. 

U bent een kleine onderneming als:

 • aantal werknemers is < 50 VTE*
 • omzet is < of = 10.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 10.000.000 euro

U bent een middelgrote onderneming als:

 • aantal werknemers is < 250 VTE*
 • omzet is < of = 50.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 43.000.000 euro

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de werking van de kmo-portefeuille nodigen wij u uit contact met ons kantoor op te nemen, dan wel de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen te consulteren.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.