De invloed van de schaarste van grondstoffen op uw overeenkomsten

Grondstofschaarste verhoogt prijzen en heeft contractimpact.

"U kan ook niet onbeperkt prijsherzieningen gaan doorvoeren. Zo moet minstens 20% van de afgesproken prijs vast blijven. "

De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de voorraad van verschillende grondstoffen zoals hout, staal, aluminium, … De schaarste van die grondstoffen doet de prijzen enorm stijgen.

Deze prijsstijging kan een grote invloed hebben op uw contracten die werden gesloten op het moment dat de prijzen nog lager waren. U loopt het risico heel wat verliezen te lijden en zelf de gevolgen van de prijswijziging te moeten dragen.

Ook in de toekomst zullen dergelijke plotse wijzigingen kunnen voorvallen. U kan dan niet zomaar zelf beslissen om de prijzen te veranderen en de prijswijziging door te rekenen aan de klanten als dat op voorhand niet zo was afgesproken.

Het zal nuttig zijn om uw contracten hieraan aan te passen, zo kan u, als onderneming, de gevolgen van een wijziging op de markt onmiddellijk opvangen.

Zo zal het in eerste instantie nuttig zijn om de geldigheidsduur van offertes niet te lang te maken. Op die manier kan u al heel wat risico’s uitsluiten.

Natuurlijk streeft u naar een duurzame relatie met uw klanten. Dus enkel het beperken van de geldigheidsduur van uw offertes zal onvoldoende zijn, u zal ook in uw contracten een zekerheid moeten inbouwen.

Een prijsherzieningsclausule is in dat opzicht een must. Dergelijke clausule laat toe om de prijs van uw goederen en diensten aan te passen op basis van objectieve parameters, die los staan van de wil van de partijen. Zo een clausule moet natuurlijk wel aan een aantal vereisten voldoen om rechtsgeldig te zijn. De prijswijziging moet voldoende bepaald en bepaalbaar zijn. U moet duidelijk aangeven hoe en waarom de prijs kan wijzigen in de toekomst. Zo weten uw klanten steeds waaraan ze zich kunnen verwachten.

Het moet duidelijk zijn hoe de nieuwe prijs zal bepaald worden. Als de prijswijzigingsclausule te algemeen is en stelt dat de prijs aangepast kan worden op basis van ‘de economische situatie’, zal deze niet aanvaard worden. U moet echt aangeven hoe de prijs zal veranderen. Hiervoor kan eventueel ook een indexatieformule gebruikt worden, waarbij verschillende parameters van belang zijn. Die parameters zijn onder andere de nieuwe en oorspronkelijke materiaalindex, de nieuwe en oorspronkelijke prijs …

U kan ook niet onbeperkt prijsherzieningen gaan doorvoeren. Zo moet minstens 20% van de afgesproken prijs vast blijven. U kan een prijs voorzien en daarbij een beding opnemen dat het volgende stelt: “Indien de aannemer op het ogenblik van de levering van staal, kan aantonen dat de prijs van de grondstoffen van staal met minstens 10% is gestegen, wordt het gedeelte van de prijs dat de grondstoffen vertegenwoordigd, verhoogd met 10% (dit ten belope van maximum 80% van de totale prijs)”.

Een prijsherzieningsclausule neemt u best op in al uw overeenkomsten, maar ook zeker in uw algemene voorwaarden. Het is namelijk van belang dat uw klanten deze clausule kennen en aanvaarden. In principe kan dit volstaan, maar om de goede band met uw klanten te behouden, brengt u hen best nog eens uitdrukkelijk op de hoogte van eventuele prijsherzieningen.

Het principe blijft: “goede afspraken maken goede vrienden”. Dit geldt ook voor uw contractuele relaties in onzekere tijden, waarbij de prijzen gevoelig zijn aan schommelingen.

Bij Mint Advocaten helpen wij u graag om uw overeenkomsten op punt te zetten en de risico’s voor u, als ondernemer, zo beperkt mogelijk te houden

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht, Bouwrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist