Veelgestelde vragen

Hoelang duurt een procedure?

De duur van een procedure is afhankelijk van verschillende factoren waarop wij vaak geen vat hebben.

Vooreerst zal het de rechtbank zijn die een inleidingszitting zal bepalen. Het kan zijn dat op deze inleidingszitting uw zaak reeds wordt behandeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de invordering van niet-betwiste facturen, aanstelling van een deskundige, een zitting voor de politierechtbank of (sommige) zitting(en) voor het vredegerecht.

Evenwel zal in het merendeel van de zaken op de inleidingszitting een conclusiekalender worden vastgelegd. Aangezien de procedure voornamelijk schriftelijk verloopt, zullen partijen in deze kalender termijnen afspreken tegen welke datum iedere partij zijn standpunt schriftelijk kan uiteenzetten voor de rechtbank. De rechtbank zal op basis van deze kalender een zittingsdatum bepalen. Op deze datum hebben wij als advocaten geen vat en is het afhankelijk van rechtbank tot rechtbank of deze snel kan plaatsvinden. Op de zittingsdatum zal uw dossier mondeling worden gepleit en toegelicht waarna de rechter nog bijkomende vragen kan stellen. De zaak zal dan worden in beraad genomen waarna de rechter normaliter binnen een termijn van één maand uitspraak zal doen. Na deze termijn beschikken de partijen nog over een mogelijkheid om in beroep te gaan waarna de procedure in hoger beroep opnieuw wordt doorlopen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht, Bouwrecht, Ondernemingsrecht, Vennootschapsrecht

Gerelateerde vragen

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist