Veelgestelde vragen

Hoe organiseer ik flexibiliteit in mijn onderneming?

Flexibiliteit in uw onderneming kan op verschillende manieren georganiseerd worden.

Met het systeem van de kleine flexibiliteit kan voorzien worden in alternatieve roosters: piekroosters voor periodes van toegenomen activiteit en dalroosters voor rustigere periodes. De variabiliteit van de arbeidsduur blijft beperkt. Het verschil per dag mag niet groter zijn dan 2 uren meer of minder dan het normale uurrooster, met een maximum van 9 uren per dag; het verschil per week mag niet groter zijn dan 5 uren meer of minder dan het normale uurrooster, met een maximum van 45 uren per week.

Met het systeem van de grote flexibiliteit kan worden afgeweken van de regels rond nacht- en zondagsarbeid, werk op feestdagen en de beperking op de gewone arbeidsduur. De dagelijkse arbeidstijd mag niet meer bedragen dan 12 uren per dag. Het systeem van de grote flexibiliteit wordt afgesloten op cao-niveau.

Een regeling van glijdende uurroosters is een arbeidsregeling waarbij de werknemers zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes bepaalt mits naleving van vastgelegde stam- en glijtijden. De stamtijden bevatten de verplichte aanwezigheidsuren op de arbeidsplaats. De glijtijden zijn de periodes tijdens welke de werknemer het begin en het einde van zijn arbeidsdag kan moduleren alsook de eventuele voorziene pauzes. In het kader van een glijdend uurrooster kan tot maximum 9 uren per dag en 45 uren per week worden gewerkt.

Wij staan bedrijven geregeld bij in de keuze van hun flexibiliteit en de uitwerking ervan. Contacteer ons gerust.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht

Gerelateerde vragen

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist