Veelgestelde vragen

Wat zijn algemene voorwaarden en waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?

Voor een onderneming is het een must om algemene voorwaarden te hebben. Hoe beter u over die voorwaarden nadenkt, hoe makkelijker u deze zal kunnen toepassen bij eventuele problemen met een contractpartij.

Algemene voorwaarden bieden een kader voor de onderlinge relatie tussen de partijen. De algemene voorwaarden bepalen de onderlinge relatie tussen partijen, leggen de rechten en plichten van partijen vast en anticiperen op eventuele geschillen.

In de algemene voorwaarden kunnen heel wat zaken opgenomen worden, zoals: betalingsmodaliteiten, leveringsvoorwaarden, de facturatietermijn, …

Die algemene voorwaarden kunnen volledig aangepast worden, rekening houdend met de concrete situatie van uw onderneming. Het is absoluut in uw belang dat de algemene voorwaarden allesomvattend zijn en eigen aan de contractuele situatie. Het is in dit kader zeker en vast aan te raden om te kiezen voor algemene voorwaarden op maat. Hierbij kunnen wij u zeker en vast helpen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerde vragen

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist