Veelgestelde vragen

Hoe zorg ik ervoor dat een dienstverlener mij geen concurrentie aan doet?

Wanneer u een zelfstandige samenwerking aangaat met een dienstverlener, is het van belang een correct niet-concurrentiebeding op te nemen.

Heel vaak worden er niet-concurrentiebedingen opgenomen die juridisch niet correct zijn. Het beding dient namelijk aan verschillende voorwaarden te voldoen om geldig te zijn.

Zo valt deze bepaling in eerste instantie onder de precontractuele informatieverplichtingen zoals voorzien in het Wetboek van Economisch recht. Deze wetgeving bepaalt dat u ten laatste één maand voor de aanvang van de samenwerking de belangrijkste bepalingen dient te communiceren. Het niet-concurrentiebeding valt hieronder.

Daarnaast dient een niet-concurrentiebeding om geldig te zijn, te voldoen aan volgende voorwaarden:

1) Beperking in de tijd

Dit wil zeggen dat je een looptijd van het niet-concurrentiebeding moet opnemen. De achterliggende reden hiervoor is dat een bijzondere relatie met cliënteel wordt opgebouwd. In ieder geval dient deze beperking proportioneel te zijn.

2) Beperking in de ruimte

De doelstelling van deze beperking is de regio waar uw bedrijf werkzaam is te vrijwaren om zo rechtstreekse concurrentie tegen te gaan. Deze beperking dient in ieder geval zo concreet mogelijk te gebeuren, afhankelijk van sector tot sector.

3) Beperking qua activiteit

Bij deze beperking moet rekening gehouden worden met de door de dienstverlener uitgeoefende activiteit. Deze activiteit dient zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk omschreven worden.

Wanneer u zelf een niet-concurrentiebeding voorgeschoteld krijgt, of u wil zelf één opmaken in een overeenkomst, Mint Advocaten kan u steeds bijstaan met het nodige advies en opmaak.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerde vragen

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist