Veelgestelde vragen

Wat is handelsagentuur?

1. Algemeen

Handelsagentuur is een overeenkomst waarbij u gaat werken met een tussenpersoon. Deze tussenpersoon is ‘de handelsagent’. Als opdrachtgever bent u dan ‘de principaal’.

Volgende elementen zijn cruciaal om te kunnen spreken van een handelsagentuur-overeenkomst:
–    Het bemiddelen en eventueel afsluiten van zaken;
–    In naam en voor rekening van de principaal;
–    Geen gezag;
–    Permanente band;
–    Geen exclusiviteit vereist;
–    Tegen vergoeding;

2. Voorwaarden

Concreet zal de tussenpersoon voor u zaken bemiddelen. De bemiddeling is een doorslaggevende factuur. Het feit of de handelsagent effectief zaken afsluit is minder relevant.

In het kader van deze samenwerking zal de handelsagent steeds in uw naam en voor uw rekening optreden. Dit betekent dat u als principaal alle lasten draagt, ondanks het feit dat er geen sprake is van gezag.

Het feit dat er geen sprake is van een gezag betekent dat de handelsagent zelf mag beslissen hoe hij te werk gaat. U kunt in principe geen instructies geven als principaal. De handelsagent moet zelfs niet exclusief voor u optreden.  De handelsagent kan vrij optreden als tussenpersoon voor andere opdrachtgevers. Contractueel kunt u wel voorzien in exclusiviteit.

Het feit dat er geen sprake is van exclusiviteit, betekent niet dat er geen sprake moet zijn van een zekere permanentie. De handelsagent moet wel degelijk met een zekere regelmaat zaken voor u bemiddelen. Het is daarentegen niet noodzakelijk dat de handelsagent zijn hoofdberoep maakt van de bemiddeling.

Tenslotte dient u de handelsagent in elk geval te vergoeden voor zijn bewezen diensten. Hoe u uw handelsagent vergoedt, bespreken wij in een volgende blog.

De wetgever hecht veel belang aan de bescherming van de handelsagent. Om die reden is het belangrijk om een duidelijke overeenkomst op te stellen. Op basis van een overeenkomst is niet alleen de handelsagent beschermd, maar kunt u ook uzelf als principaal de nodige zekerheid bieden.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerde vragen

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist