Veelgestelde vragen

Hoe wordt een handelsagent vergoed?

1. Algemeen

Een handelsagent bemiddelt zaken in uw naam en voor uw rekening. In bepaalde gevallen sluit hij zelfs zaken af. Dit doet de handelsagent steeds tegen vergoeding.
De vergoeding is een essentieel deel van een handelsagentuur. Daarom is het betalen van deze vergoeding dan ook de belangrijkste verplichting van de principaal.

2. Vergoeding

De vergoeding bestaat ofwel uit een vast bedrag, ofwel uit commissies, ofwel uit een combinatie van beide. Partijen kunnen dit vrij kiezen. In de meeste gevallen bestaat de vergoeding van de handelsagent uit commissie.
U maakt best zo duidelijk mogelijke afspraken over de vergoeding. Achteraf kunt u de vergoedingen namelijk niet meer eenzijdig wijzigen.

3. Commissie

De commissie kan bestaan uit een vast bedrag per gesloten zaak of een percentage van de waarde van de afgesloten zaak.
De wet voorziet in een aantal regels rond deze commissies. De wetgever hecht namelijk veel belang aan de bescherming van de handelsagent.

De handelsagent heeft recht op commissie tijdens de duur van de overeenkomst indien de zaak:

  1.  Door zijn optreden is afgesloten;
  2.  Is afgesloten met een derde die vroeger werd aangebracht door de agent;
  3.  Is afgesloten met een klant uit het gebied of uit de groep waarvoor de agent exclusief bevoegd is.

De handelsagent kan ook recht hebben op een commissie voor een zaak die na het einde van de overeenkomst wordt afgesloten indien:

  1. De zaak te danken is aan zijn activiteit van tijdens de overeenkomst en is afgesloten binnen 6 maand na het eind van de overeenkomst;
  2. Indien de bestelling van de klant is ontvangen voor het einde van de overeenkomst.

De principaal moet de handelsagent een overzicht bezorgen van de verschuldigde commissies. Deze opgave bevat alle gegevens op grond waarvan de commissies berekend zijn. Op basis van deze opgave kan de handelsagent een commissiefactuur opmaken.
Van zodra de principaal deze factuur ontvangt zal hij deze moeten betalen. Een gebrek aan betaling is een ernstige tekortkoming. Deze tekortkoming kan de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerde vragen

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist