Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2023

Nieuwe sociale zekerheidsregels voor grensoverschrijdend telewerk. Neem contact op voor begeleiding en naleving.

"De werktijd in het land van vestiging moet wel meer dan 50% bedragen. Van zodra dit minder is, zal er geen mogelijkheid zijn om de kaderovereenkomst af te sluiten."

Sinds de COVID-19 pandemie werken steeds meer werknemers van thuis uit. Voor velen betekent dit een betere “work-life balance”. Bij een sollicitatie is dan ook vaak de vraag “hoeveel dagen per week kan ik van thuis uit werken?”. Een werkgever kan bijna niet anders dan deze vraag inlossen en zijn of haar bedrijfsorganisatie  aanpassen. Telewerk is niet enkel mogelijk voor werknemers in België. Telewerken is ook mogelijk in een grensoverschrijdende context.

Heeft u werknemers die als gevolg van de COVID-19 maatregelen grensoverschrijdend telewerk verrichten en erop staan dit nog steeds te doen? Dan is 1 juli 2023 een belangrijke datum voor u. Zo zal grensoverschrijdend telewerk vanaf deze datum een wijziging van het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel met zich meebrengen.

De situatie op vandaag is als volgt: u bent een Belgische werkgever en hebt een aantal werknemers die afwisselend werken op kantoor in België (= de plaats van vestiging) en telewerken vanuit hun woonplaats in een andere lidstaat van de Europese Unie (= de woonplaats).

In dat geval zijn de regels van de verordening nr. 883/2004 inzake gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten van toepassing. Indien de werknemer meer dan 25% werkt in de woonplaats, dan zal de sociale zekerheid van de woonplaats gelden. De Belgische sociale zekerheid wordt dan buitenspel gezet.

Dit verandert nu met de kaderovereenkomst in uitvoering van artikel 16 van dezelfde verordening.

In de hierboven aangegeven situatie zal de werkgever die zijn vestiging heeft in België vanaf nu de mogelijkheid hebben om af te wijken van deze 25%-regel via de kaderovereenkomst. De Belgische sociale zekerheid zal in dat geval van toepassing zijn. Dit zorgt voor een aantal voordelen. De RSZ zal rechtstreeks een A1-attest afleveren aan het land van woonst hetgeen zorgt voor minder administratieve rompslomp. Ook moeten de sociale zekerheidsbijdragen betaald worden volgens de wetgeving en procedures in België hetgeen dan weer rechtszekerheid met zich meebrengt.

Pas op! De werktijd in het land van vestiging moet wel meer dan 50% bedragen. Van zodra dit minder is, zal er geen mogelijkheid zijn om de kaderovereenkomst af te sluiten.

Dit zijn ingrijpende wijzigingen die niet aan uw aandacht mogen ontsnappen. Aarzel zeker niet om ons hierover te contacteren om u te helpen bij het afsluiten van dergelijke overeenkomst. Wij kunnen met u de gevolgen bespreken voor uw onderneming en de stappen overlopen die u moet zetten om ervoor te zorgen dat u aan de regels blijft voldoen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist