Uw garantieverplichtingen als ondernemer

Wettelijke garantie voor verkopers: Bescherm jezelf en maak duidelijke afspraken met verkopers.

"Let steeds op dat uw leverancier zijn aansprakelijkheid niet zomaar uitsluit in de overeenkomst die u met hem/haar sluit. Zorg er steeds voor dat u zelf uw leverancier kan aanspreken gedurende de periode van twee jaar waarbinnen uw klant u kan aanspreken."

Verkoopt u producten aan consumenten? Hou dan rekening met de wettelijke garantie.

In België (en bij uitbreiding in heel Europa) geldt een wettelijke garantietermijn van twee jaar. Een consument kan u als verkoper dus nog twee jaar na de verkoop aanspreken voor een defect of gebrek aan het product dat hij/zij bij u kocht.

Sinds 1 juni 2022, is het wettelijk recht van de consument verder uitgebreid. De klant beschikt nu ook effectief over een garantietermijn van twee jaar. Sinds de nieuwe regeling wordt namelijk automatisch vermoed dat het defect al aanwezig was bij de levering, de klant moet dit niet meer bewijzen.

Vóór 1 juni 2022 gold dit vermoeden ook, maar slechts gedurende 6 maanden na de levering. Nadien moest de consument bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij de levering, wat uiteraard geen eenvoudige opdracht was.

Bijvoorbeeld: vroeger moest de consument na 6 maanden niet alleen bewijzen dat zijn/haar koelkast niet goed werkt, maar ook dat de oorzaak van dat gebrek al aanwezig was toen de koelkast werd geleverd. Vanaf nu moet dit niet meer, de consument moet enkel nog aantonen dat de koelkast niet goed werkt.

Door de nieuwe garantieregels is het dus gemakkelijker geworden voor de consument om de verkoper aan te spreken. De verkoper moet dan ofwel instaan voor herstel/vervanging van het defecte goed, ofwel (een deel) de prijs van het goed terugbetalen.

Wat u als onderneming aangesproken wordt voor de rechtbank?

U treedt op als tussenschakel, maar bent toch wettelijk aansprakelijk. Als verkoper van producten die u zelf niet heeft ontwikkeld, wordt u aangesproken voor gebreken. U blijft in de kou staan, en het voelt uiteraard niet fair om aangesproken te worden voor gebreken en defecten die niet aan u te wijten zijn, maar aan een eerdere schakel in de verkoopsketen.

Hoe kan u zich voorbereiden op dit probleem?

Alles begint bij een duidelijke overeenkomst.

Let steeds op dat uw leverancier zijn aansprakelijkheid niet zomaar uitsluit in de overeenkomst die u met hem/haar sluit. Zorg er steeds voor dat u zelf uw leverancier kan aanspreken gedurende de periode van twee jaar waarbinnen uw klant u kan aanspreken.

Indien uw leverancier mondeling 5 jaar garantie belooft aan u, lijkt dat een mooie deal. De garantietermijn van 2 jaar ten aanzien van de consument is dan zeker ingedekt. Indien de afspraken in de schriftelijke overeenkomst uiteindelijk maar een garantietermijn van 1 jaar beloven, is er sprake van een misleidende marktpraktijk. Indien u had geweten dat de effectieve garantietermijn slechts 1 jaar bedroeg, had u niet gekozen voor deze samenwerking.

Indien in de overeenkomst vage of onduidelijke afspraken worden gemaakt, maar u heeft voor uw leverancier gekozen omdat hij 5 jaar garantie beloofde, is er eveneens sprake van een misleidende marktpraktijk.

Dergelijke misleidende praktijken zijn verboden. Ook na de sluiting van de overeenkomst kan u hiertegen optreden. U kan een stakingsvordering instellen bij de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank en uw leverancier kan strafrechtelijk veroordeeld worden.

Een duidelijke overeenkomst die de aansprakelijkheid van de leverancier niet uitsluit, is dus van groot belang.

Besluit?

Het is belangrijk te onthouden dat een garantievordering niet noodzakelijk betekent dat u met 100% zekerheid dient in te staan voor de gevolgen van het gebrek/defect. Hoewel de consument sterk beschermd is, betekent dat niet dat u als verkoper in elk geval met uw rug tegen de muur komt te staan.

Bovendien kan u in de meeste gevallen uw leverancier in het geding betrekken. U kan de financiële gevolgen van een eventuele veroordeling dan op hem verhalen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist