Mag ik informatie over de prijs achterhouden en deze daarna eenzijdig wijzigen?

Misleidende marktpraktijken: Waarom volledige en duidelijke informatie essentieel is.

"Om te vermijden dat er discussie ontstaat, raden wij u aan om zo open en duidelijk mogelijk te communiceren over alle elementen van het contract, ook over de prijs en de wijze waarop deze berekend zal worden. "

Wat is misleidend?

Als u als onderneming geen of verkeerde informatie geeft aan een andere onderneming over de belangrijke elementen van een samenwerking zoals het product dat u aanbiedt, de beschikbaarheid van het product, de prijs,….

Indien de onderneming correct geïnformeerd was geweest over deze belangrijke elementen, had zij vermoedelijk niet besloten om de samenwerking aan te gaan met u.

Ook ontbrekende of foutieve informatie over de prijs die een onderneming moet betalen, kan dus een misleidende marktpraktijk zijn.

Stel u bent aan het onderhandelen met een andere onderneming over een contract dat jullie wensen te sluiten. De samenwerking wordt aangegaan voor één jaar. U vermeldt bij de onderhandelingen dat de onderneming u een maandelijkse vergoeding van 1.000,00 EUR moet betalen voor de diensten die u zult verlenen.

De overige informatie verzwijgt u.

De andere onderneming beslist onmiddellijk om met u in zee te gaan, uw concurrenten kunnen namelijk veel mindere goede prijzen bieden.

Bij de contractsluiting houdt u echter achter dat deze vergoeding van 1.000,00 EUR enkel het standaardbudget is en verzwijgt u dat er nog heel wat bijkomende kosten verbonden zijn aan het contract. De extra kosten bedragen nogmaals 1.000,00 EUR per maand. Pas na de eerste maand, bij het uitsturen van de eerste factuur, communiceert u dat de effectieve prijs 2.000,00 EUR bedraagt. U gaat dus de initieel afgesproken prijs eenzijdig wijzigen.
De prijs is een essentieel element van de samenwerking. Door deze bijkomende kosten te verzwijgen, beslist de andere onderneming om met u in zee te gaan. Het achterhouden en verkeerd voorstellen van de prijs kan beschouwd worden als een oneerlijke marktpraktijk.

Als u effectief alle informatie had gegeven aan de andere onderneming, had zij er vermoedelijk niet voor gekozen om met u een overeenkomst te sluiten. De andere onderneming kan u dus wel degelijk aanspreken voor een verboden oneerlijke marktpraktijk, tenzij het overduidelijk was dat 1.000,00 EUR onmogelijk de volledige prijs kon betreffen.

Een oneerlijke marktpraktijk kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden. U let dus best op met dergelijke praktijken.  De geldboetes kunnen oplopen van een minimumbedrag van 26,00 EUR tot een maximumbedrag van 10.000,00 EUR of tot 4 % van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar, indien dit een hoger bedrag vertegenwoordigt.

Om te vermijden dat er discussie ontstaat, raden wij u aan om zo open en duidelijk mogelijk te communiceren over alle elementen van het contract, ook over de prijs en de wijze waarop deze berekend zal worden. Zorg ervoor dat u geen informatie achterhoudt en alle andere informatie duidelijk en helder communiceert.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist