Mint Methode: aandachtspunten arbeidsrecht

Mint Methode: aandachtspunten arbeidsrecht

Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.

"Arbeidsrecht evolueert snel. Als ondernemer is het dus van belang om kort op de bal te spelen. "

Expertise: Arbeidsrecht

Mint Advocaten wil ondernemers vooral laten focussen op hetgeen ze het best kunnen. Het juridisch verhaal hoort daar dikwijls niet bij. Wij komen hieraan tegemoet met de ontwikkeling van de Mint Methode. Wij gaan met u in gesprek, lichten uw bedrijf door, formuleren aanbevelingen en tenslotte houden wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen onze expertises. De Mint Methode vormt een deel van uw strategisch bedrijfsplan om uw bedrijf verder uit te bouwen.

Arbeidsrecht evolueert snel. Als ondernemer is het dus van belang om kort op de bal te spelen. Mint Advocaten beseft dat dit niet altijd uw eerste zorg is. Wij kunnen deze complexe juridische materie opvolgen voor uw onderneming met respect voor de belangen van uw werknemers. Alles valt en staat namelijk met duidelijke afspraken en een afgebakend kader van rechten en plichten.

Dergelijke regels gelden niet alleen tijdens de arbeidsovereenkomst maar ook bij de beëindiging ervan. Ook in deze fase moet u reeds nadenken over de volgende stappen. Heeft u een strategie wanneer u het voornemen heeft om een medewerker ontslaan? Beschikt u over een standvastig beleid? Leeft u alle termijnen na?

Denk maar aan een ontslag om dringende reden. Dergelijk ontslag moet gegeven worden binnen een zeer strikte termijn van drie werkdagen na kennisname van de feiten. Bij een dringende reden wordt u uiteraard plots geconfronteerd met ernstige fouten. U kan in dat geval niet anders dan overgaan tot ontslag. De motivatie moet bovendien ook binnen de drie werkdagen volgen. Ook speelt het in uw voordeel om in uw arbeidsreglement op te nemen welke feiten u aanmerkt als een dringende reden. Het feit dat u bepaalde omstandigheden aanmerkt als een dringende reden, toont net aan dat u waarde hecht aan een correcte opvolging van dat feit.

Met onze Mint Methode bekijken wij samen met u de stand van zaken op dit vlak. Heeft u een doorgedreven beleid? Is de formele ontslagprocedure opgenomen in het arbeidsreglement? Wij brengen samen met u de situatie in kaart en helpen u de risico’s zoveel als mogelijk af te dekken om een latere procedure te voorkomen.

Dergelijk principe geldt voor eender welk ontslag. Zorg er steeds voor dat u een goed dossier opbouwt en u duidelijk kan aantonen waarom u bent overgegaan tot een ontslag. Wanneer een werknemer er de kantjes vanaf loopt, is het zeer belangrijk dat u (meerdere) aangetekende ingebrekestellingen verstuurt. De werknemer wordt in dat geval nog de kans geboden om zich te herpakken.

Een goede voorbereiding is het begin van alles. Door gebruik te maken van onze Mint Methode krijgt u zicht op deze risico’s die u anders uit het oog zou verliezen. Zo kan u perfect al een aantal proactieve stappen nemen door de opmaak van een arbeidsreglement en andere beleidsdocumenten (wagenreglement, onkostenbeleid,…).

Het luik “arbeidsrecht” binnen onze Mint Methode dekt bovendien een veel ruimere lading dan louter het luik ontslagrecht. Zo vestigen wij ook de nodige aandacht op de regels inzake arbeidsduur, internationale tewerkstelling (Limosa, A1) en kunnen wij u bijstand bieden op het vlak van sociale inspecties (die vermeden kunnen worden door de nodige documenten op te maken).

Op deze manier geven wij u een duidelijk overzicht van eventuele pijnpunten en de punten waarop u reeds goed scoort. Zo bent u als ondernemer op de hoogte van de stand van zaken en waar u eventueel dient in te grijpen. Heel wat juridische regels die van toepassing zijn op ondernemers, kunnen bij niet-naleving gesanctioneerd worden. Dergelijke sancties kunnen uiteraard vermeden worden door op de hoogte te zijn van het juridisch landschap.

Wij helpen u graag verder en begeleiden u met onze Mint Methode met een aanpak op maat.

Heeft u hierover vragen? Aarzel zeker niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen. We horen het graag.

Vraag hier je Mint Methode aan.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist