Alternatieve verloningen mobiliteitsbudget

De spelregels van het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen

"Een mobiliteitsbudget zorgt voor een grote keuzevrijheid. Deze flexibiliteit en keuzemogelijkheden kunnen een doorslaggevend element zijn om talent aan te trekken naar en te behouden in uw onderneming."

Expertise: Arbeidsrecht

Het toekennen van een bedrijfswagen is een interessante manier om uw werknemers te vergoeden.

De laatste jaren is er echter een verschuiving naar flexibeler werken, waarbij thuiswerk belangrijker is geworden. In deze veranderende werkcontext kan een mobiliteitsbudget een alternatief bieden.

De werknemers kunnen ervoor kiezen om hun bedrijfswagen in te ruilen voor andere mogelijkheden. Ze krijgen voor de totale kost van de bedrijfswagen een budget beschikbaar dat ze vrij kunnen besteden in drie pijlers.

 

1. Eerste pijler: milieuvriendelijke bedrijfswagens.

 

De werknemer kan kiezen voor een elektrische wagen of een kleinere wagen met minder uitstoot.

 

2. Tweede pijler: duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten

 

De werknemer kan kiezen om een deel van zijn budget te besteden aan verschillende alternatieve vormen van mobiliteit. Waaronder een al dan niet gemotoriseerd voertuig met een maximumsnelheid van 45km/uur (koersfiets, mountainbike, bakfiets, elektrische fiets, …).

Een andere optie is een abonnement van het openbaar vervoer. Dit wordt ruim gezien en dit mag bijvoorbeeld ook een schoolabonnement voor de kinderen zijn. Dit omvat ook al abonnementen binnen de Europese Unie voor zowel de werknemer als voor zijn/haar gezin (waaronder hogesnelheidstreinen, waterfietsen of intercitybussen). Parkeerabonnementen kunnen hier ook onder vallen voor zover ze worden aangekocht in functie van een vervoersabonnement. Deeloplossingen zijn ook mogelijk waaronder: carpooling, deelauto’s, deelfietsen, deelsteps.

Ook het gebruik van een taxi en de huur van een wagen met chauffeur kan hieronder vallen. Dit is bijvoorbeeld de huur van een wagen of mobilhome om op vakantie te kunnen gaan.

Werknemers die binnen een straal van tien kilometer van hun werkplek wonen, kunnen ook het huurgeld of de interesten of kapitaalaflossingen van hun hypothecaire lening financieren met het mobiliteitsbudget.

 

3. Derde pijler: jaarlijkse uitbetaling in cash

 

Het saldo van het mobiliteitsbudget dat overblijft na een eventuele besteding in pijlers 1 en 2, wordt één keer per jaar cash uitbetaald aan de werknemer.

Het voordeel is dat dit veel minder wordt belast en er enkel een RSZ-bijdrage van 38,07% verschuldigd is.

Een mobiliteitsbudget zorgt voor een grote keuzevrijheid. Deze flexibiliteit en keuzemogelijkheden kunnen een doorslaggevend element zijn om talent aan te trekken naar en te behouden in uw onderneming.

Heeft u hier nog vragen over? Contacteer ons gerust.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist