De wereld van gegevensbeschermingsrecht

Gegevensbeschermingsrecht: GDPR-verplichtingen, informatieveiligheid, werknemersbewustzijn, klachtenbehandeling.

"Een goede bijstand is noodzakelijk om harde en strenge sancties te voorkomen."

Play Video

Deze maand dompelt Mint advocaten u graag onder in de wereld van gegevensbeschermingsrecht. Elke week informeren wij u graag over volgende topics.

Preventie: beter voorkomen dan genezen

1.    Verplichtingen op het vlak van gegevensbeschermingsrecht (GDPR)

Wanneer u geen flauw idee hebt waar u moet beginnen om privacy conform te handelen, dan is de privacy checklist van Mint advocaten een goed uitgaanspunt. Wij laten u graag kennismaken met een aantal basisverplichtingen, zoals het beschikken over een privacyverklaring, een cookiebeleid en een verwerkingsregister.  Het naleven van de GDPR binnen uw onderneming is een proces van lange duur waarover u zich best laat adviseren.

2.    Verplichting op het vlak van informatieveiligheid

Wanneer u denkt aan privacy, dan zal waarschijnlijk het woord ‘GDPR’ in u opkomen. Privacy begint en stopt nochtans niet met de GDPR. Er zijn namelijk tal van andere verplichtingen en best practices waarvan u op de hoogte zou moeten zijn, zoals de ISO-standaarden. Ook hier zal Mint advocaten u een handige checklist aanleveren om ‘future-proof’ te handelen en om te voorkomen dat uw onderneming het slachtoffer wordt van een cyberaanval.

3.    Hoe kan u uw werknemers bewust maken om veilig om te springen met persoonsgegevens?

Het is niet omdat uw ICT-dienst uw onderneming maximaal beveiligt, dat u ook effectief 100% veilig bent tegen aanvallen van binnen-of buitenaf. Het is namelijk zo dat de meeste datalekken worden veroorzaakt door uw werknemers. De mens is de zwakste schakel in de beveilingsketen. Datalekken kunnen zeer onschuldig zijn zonder dat uw werknemer dit had gewild. Dringend tijd dus om uw werknemers bewust te maken over de gevaren van de online wereld via uw arbeidsreglement, privacyverklaring, onthaalbrochure en zo verder. Mint advocaten geeft u graag enkele tips & tricks.

Fase na de preventie… Wat als u geconfronteerd wordt met een klacht?

4.    Wat als het misloopt en jouw onderneming een klacht ontvangt van een klant?

Uw klanten worden zich steeds meer bewust over de manier waarop u omspringt met hun persoonsgegevens. Het is dus belangrijk om hierover na te denken. Hoe u dit doet, werd u reeds toegelicht in onze vorige blogs. Stel dat één van uw klanten niet tevreden is en/of zijn of haar rechten onder de AVG uitoefent (recht op inzage, recht op wissing,…) dan bent u verplicht om hierop te antwoorden binnen de wettelijke termijnen. Mint advocaten geeft u graag een woordje uitleg.

5.    Wat als er een klacht wordt ingediend bij Gegevensbeschermingsautoriteit?

Stel dat uw klant niet tevreden is met het antwoord dat u heeft gegeven en toch een klacht indient bij de gegevensbeschermingsautoriteit…Is er dan reden tot paniek? Ook hier is het van belang om u te laten adviseren en de risico’s zoveel als mogelijk te beperken. Als de autoriteit ervoor kiest om uw dossier niet te seponeren en uw onderneming verder te vervolgen, dan kunnen wij voor u procederen en uw dossier behandelen ter zitting. Een goede bijstand is noodzakelijk om harde en strenge sancties te voorkomen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Gegevensbeschermingsrecht

Gerelateerd nieuws

Deze blog bespreekt belangrijke principes, zoals het witboek, die elke crypto-investeerder beschermen.
Sluit u een commerciële samenwerkingsovereenkomst? Vergeet uw precontractueel informatiedocument niet!
Bitcoin en crypto-currency zijn relatief nieuwe activa, die voor veel mensen nog onbekend terrein zijn.
Hoe vrij is de patiënt om van zorgverlener te wijzigen? De vrijheid van de patiënten nader bekeken.
De zelfstandige samenwerking tussen zorgverleners, enkele juridische aandachtspunten.
Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist