Geoblocking: wat mag niet en wat moet wel?

Geoblocking in de EU is verboden. Gelijkheid in toegang tot producten en diensten. Boetes voor inbreuken.

Slechts 15% van de Europeanen koopt producten op webshops die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat. Dit terwijl we steeds vaker online-aankopen doen. Een van de redenen dat dit percentage zo laag ligt is de praktijk van geoblocking. De Europese unie wil e-commerce openstellen voor iedereen.

Geoblocking is een discriminerende praktijk waarbij een bedrijf verhindert dat klanten producten of diensten onder dezelfde voorwaarden in een andere lidstaat kunnen kopen.

Op die manier wordt de toegang tot een product of dienst beperkt/geweigerd op basis van nationaliteit of verblijfplaats. Dit gaat in tegen het belangrijk principe van vrij verkeer. Aan de hand van een verordening wil de EU geoblocking een halt toe roepen.

Als u online een product wenst te bestellen aan voordeligere prijzen op bv. een Spaanse website, zult u al vaak opgemerkt hebben dat u wordt doorverwezen naar de Belgische site van het merk. Het kan voorvallen dat de prijzen op de Belgische site hoger liggen. Deze praktijk wordt verboden door de Europese Unie die hier regelgeving voor heeft uitgewerkt.

Door dit verbod zal u als klant een ruimere keuze aan producten en diensten hebben. U zal meer kunnen vergelijken en de concurrentie laten spelen voor de beste prijzen. Het principe is: “Shop like a local”.

Aan de andere kant zijn er webshops die de levering van hun producten beperken tot één lidstaat. Als u bv. een bestelling wenst te plaatsen bij een Duitse webshop, zult u soms opmerken dat u niet de mogelijkheid heeft om deze producten te laten leveren in België. Dit is op zich geen probleem.

Webshops zijn namelijk niet verplicht goederen te leveren aan klanten buiten de lidstaat waar zij levering aanbieden. De Duitse webshop moet dus niet noodzakelijk leveren naar België, maar is wel verplicht om u dezelfde voorwaarden te bieden als Duitse bezoekers van hun website. U moet de producten aan dezelfde prijs kunnen kopen, maar deze mogen geleverd worden in een Duits afhaalpunt.

Het is maar wanneer er andere voorwaarden worden gehanteerd, dat er sprake is van ‘geoblocking’. In België controleert de Economische Inspectie van de FOD Economie de naleving van het verbod. Als consument kunt u ook terecht bij het Europees Centrum voor de Consument België indien u inbreuken vaststelt.

Inbreuken worden bestraft met geldboetes.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Vennootschapsrecht, Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist