Onderneming in moeilijkheden? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord to the rescue!

Gerechtelijke reorganisatie beschermt bedreigde ondernemingen. Goedkeuring rechtbank en schuldeisers nodig.

"Voor veel ondernemers is het momenteel een kwestie van het hoofd boven water te houden. Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten."

De Corona-pandemie leek eindelijk voorbij te zijn, en daar was de energiecrisis. De vrees voor een economische recessie in Europa betitelt meerdere krantenkoppen. Prijsstijgingen, langere leveringstermijnen, personeel dat uitvalt, het zijn allemaal zaken waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt.

Desondanks al deze negatieve elementen, blijven de facturen komen. Voor veel ondernemers is het momenteel een kwestie van het hoofd boven water te houden. Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten. Vroeger was deze procedure geregeld in de WCO-wet, vandaag maakt deze procedure deel uit van boek XX (20) van het Wetboek Economisch Recht. Deze procedure heeft tot doel u als onderneming in moeilijkheden te beschermen tegen uw schuldeisers. Op die manier kunt u de continuïteit van uw onderneming garanderen.

Hoe kan ik als onderneming worden toegelaten tot deze gerechtelijke reorganisatieprocedure?

1.    Aantonen dat de continuïteit van uw onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is.

Dit kan u aantonen door een concrete bedreiging die uw continuïteit aantast. Een voorbeeld hiervan is het wegvallen van uw belangrijkste klant die zorgde voor een aanzienlijk deel van uw omzet of een zeer slechte cash-positie.

2.    Deze aanvraag dient te gebeuren door een advocaat en moet worden goedgekeurd door de rechtbank

De eerste screening of u in aanmerking komt, zal gebeuren door uw advocaat. Uw accountant speelt eveneens een belangrijke rol, hij dient namelijk de nodige documenten op te maken. Wanneer uw dossier volledig is, zal uw advocaat een verzoekschrift indienen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. De wet bepaalt uitdrukkelijk welke documenten u moet bijbrengen. Dit is van het grootste belang. Indien documenten ontbreken kan dit leiden tot de niet toelaatbaarheid van de procedure.

Het is aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank om op advies van de gedelegeerd rechter te oordelen of u voldoet aan de voorwaarden. Deze beoordeling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. U zal dus snel weten of u kan toetreden tot de gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord.

3.    Toegelaten tot de gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord?

Als de rechtbank beslist dat u voldoet aan de voorwaarden, dan zal de gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord geopend worden. Vanaf het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift tot de afsluiting van de gerechtelijke reorganisatieprocedure geniet u bescherming tegen uw schuldeisers. Dit wil dus zeggen dat u tijdens deze periode niet failliet verklaard kan worden. De toelating tot de gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de lopende overeenkomsten heeft dit normaal gezien geen gevolg, deze blijven verder lopen. Een lopende huurovereenkomst moet u dus verder maandelijks afbetalen.

4.    Medewerking vereist

Wanneer de procedure geopend is, is het vereist dat u als ondernemer actief meewerkt. U blijft het dagelijks beheer van de onderneming houden, maar u zal ook de nodige informatie moeten verstrekken omtrent de financiële positie van de onderneming. Zo zal de procedure onder het toezicht van een gedelegeerd rechter verlopen. U dient maandelijks samen met de accountant een plan op te maken van de uitgaven en inkomsten.

5.    Opmaken van een reorganisatieplan

In een tweede fase zal een reorganisatieplan moeten worden opgemaakt. Hiervoor dient u in gesprek te gaan met al uw schuldeisers. Dit plan behelst grosso moddo twee delen. Een deel handelt over hoe de toekomst van het bedrijf. Een tweede deel betreft de loutere afbetaling van de schuldeisers. Over dit reorganisatieplan zullen de schuldeisers moeten stemmen.

Op een door de rechter voorop gestelde datum wordt over het reorganisatieplan gestemd. Het reorganisatieplan vereist een dubbele goedkeuring. De helft plus één van de schuldeisers en de helft plus één van de waarde van de schulden dient uw reorganisatieplan goed te keuren. Het zal er dus op aan komen met de schuldeisers tijdig in gesprek te gaan.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist