Soorten aandelen in uw vennootschap: wat, waarom en hoe?

Soorten aandelen in uw vennootschap: wat, waarom en hoe?

Sinds het nieuw vennootschapsrecht is de beslissingsvrijheid enorm verruimd.

"De invoer van de soorten aandelen dient te gebeuren bij statuutwijziging door invoer van een aantal specifieke clausules aangepast aan de noden van uw onderneming."

Sinds het nieuw vennootschapsrecht is de beslissingsvrijheid enorm verruimd en kunnen aandeelhouders zelf kiezen welke rechten ze aan welke aandelen koppelen. Op deze manier kan u binnen uw vennootschap nagaan wat voor u de beste piste is.

 

Wat?

In principe is ieder aandeel proportioneel evenveel waard.

Dit uit zich in het feit dat ieder aandeel een gelijk aandeel in de winst verkrijgt (= winstdeelname). Daarnaast heeft ieder aandeel recht op één stem (= lidmaatschapsrechten waaronder stemrechten, deelname aan de algemene vergadering).

In de statuten kunnen aandeelhouders er evenwel voor kiezen om van dit principe af te wijken.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan één aandeel meer winstdeelname toekennen of meer lidmaatschapsrechten bedelen in vergelijking met de andere aandelen.

Men spreekt dan van A-aandelen (met meer beslissingsbevoegdheid en/of meer winstdeelname) en B-aandelen (met minder beslissingsbevoegdheid en/of minder winstdeelname).

 

Waarom?

Het werken met soorten aandelen kan nuttig zijn als u bijvoorbeeld bepaalde sleutelfiguren binnen uw vennootschap extra wil motiveren met aandelen. Evenwel wil u deze sleutelfiguren enkel financieel laten meedelen in de winst zonder dat ze ook bepaalde lidmaatschapsrechten verkrijgen.

Dit kan ook interessant zijn in het kader van vermogensplanning. Zo worden aandelen vaak bij leven geschonken gelet op de voordelige schenkingsbelasting (7% of 0% familiale vennootschap) in vergelijking met de veel duurdere erfbelasting. De schenkers willen evenwel vaak ook nog controle behouden waardoor er kan worden gewerkt met de schenking van B- aandelen maar het behoud van een deel van de A-aandelen.

Uiteraard zijn er ook nog andere financiële of emotionele motieven waardoor de implementatie van soorten aandelen voor uw onderneming nuttig kan zijn.

 

Hoe?

De invoer van de soorten aandelen dient te gebeuren bij statuutwijziging door invoer van een aantal specifieke clausules aangepast aan de noden van uw onderneming.

Let wel op dat dit principe niet onbeperkt mogelijk is en de wet een aantal beperkingen heeft ingevoerd. Het zal dus steeds van belang zijn om na te gaan wat mogelijk is.

Wij bij Mint advocaten kunnen u verder helpen bij het uitdenken aan een oplossing op maat en uw onderneming bijstaan bij de wijziging van haar statuten.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Vennootschapsrecht

Gerelateerd nieuws

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist