Dividend uitkeren - hoe en wanneer is het mogelijk?

Dividend uitkeren – hoe en wanneer is het mogelijk?

Optimaliseer winstoverdracht naar privévermogen met efficiënte dividenden, VVPRbis-regime inbegrepen.

"Wij geven nog mee dat het ook mogelijk is om tussentijdse dividenden uit te keren. Evenwel moet dit ook uitdrukkelijk in uw statuten worden vastgelegd."

Uw vennootschap maakt winst en uiteraard wil u als aandeelhouder deze winst op zo’n efficiënt mogelijke wijze naar uw privévermogen brengen. Dit kan onder de vorm van een dividend die al dan niet voldoen aan het VVPRbis-regime.

Maar wat is dit nu weer juist?

Dividend(en)

Maakt je onderneming winst, kan je in de algemene vergadering besluiten om winst uit te keren naar de aandeelhouders.

Dit kan echter niet belastingvrij en zal onderworpen zijn aan roerende voorheffing. Het normaal tarief van de roerende voorheffing is 30%.

Dit is een bevrijdende belasting waardoor dit ook de enige belasting is die je op deze dividenden moet betalen. Bovendien is dit ook niet onderworpen aan sociale bijdragen.

Gunsttarief

Als bestuurder kan je evenwel ook dividenden uitkeren aan een gunsttarief of onder de VVPRbis-regeling.

Op deze manier moet er geen 30% maar 20% (vanaf het tweede boekjaar na de inbreng) of zelfs maar 15% (vanaf het derde boekjaar na de inbreng) roerende voorheffing worden betaald.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

In eerste instantie moet het gaan een “kleine” vennootschap. Je mag rekenen dat als je omzet kleiner is dan 9.000.000,00 euro en je minder dan 50 werknemers hebt, je vermoedelijk wel onder het toepassingsgebied zal vallen.

De oprichting van de vennootschap of kapitaalverhoging moet ook hebben plaatsgevonden 30.06.2013. Betreft het een oudere vennootschap dan zal deze regeling enkel van toepassing zijn op de aandelen na 30.06.2013 gecreëerd.

Er is een inbreng in geld en de aandelen moeten volstort zijn. Voor nieuwe vennootschappen vanaf 1.05.2019 is de minimumkapitaalsvereiste evenwel verdwenen. Voor de andere vennootschappen zijn de zaken complexer en zal het van belang zijn om de statuten aan te passen aan het nieuw vennootschapsrecht waardoor het volstoringsvereiste komt te vervallen.

Daarnaast moeten de aandelen nog in het bezit zijn van de oorspronkelijke aandeelhouder (tenzij via schenking familiale vennootschap of vererving). Verkoopt de aandeelhouder dus een deel van zijn aandelen gaat het recht op de VVPRbis regeling niet mee over.

Tot slot is er de wachttijd. Zo geldt het gunsttarief van 20% maar na het tweede boekjaar volgend op de oprichting of volstorting. Het gunsttarief van 15% zal maar van toepassing zijn het derde naar volgend op de oprichting of volstorting.

Conclusie

Uit voorgaande blijkt dat je flink wat geld kan besparen wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zeker omdat na het derde boekjaar de roerende voorheffing 15% blijft.

Bovendien heeft het nieuwe vennootschapsrecht de meest strenge voorwaarde rond de volstorting van het minimumkapitaal min of meer geschrapt. Hierbij zal het wel van belang zijn om de statuten aan te passen.

Voor vennootschappen die niet aan deze voorwaarden voldoen kan de liquidatiereserve (of de VVPRter-regeling) ook een alternatief bieden. Hierbij gaat een vennootschap winst parkeren mits betaling van 10% bijkomende vennootschapsbelasting. Na een wachttijd van 5 jaar kunnen de gelden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders tegen een tarief van 5% roerende voorheffing.

Wij geven nog mee dat het ook mogelijk is om tussentijdse dividenden uit te keren. Evenwel moet dit ook uitdrukkelijk in uw statuten worden vastgelegd.

Hoe dan ook is het steeds verstandig om hierover advies in te winnen en na te gaan hoe je dit best voor uw onderneming kan aanpakken.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Vennootschapsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist