Mint Advocaten - Mint Methode aandachtspunten vennootschapsrecht (1)

Mint Methode: aandachtspunten vennootschapsrecht

U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.

"Door gebruik te maken van onze Mint Methode zal u geïnformeerd zijn over het feit of u conform handelt met het vennootschapsrecht en wat nog beter kan."

Mint Advocaten wil ondernemers vooral laten focussen op hetgeen ze het best kunnen. Het juridisch verhaal hoort daar dikwijls niet bij. Wij komen hieraan tegemoet met de ontwikkeling van de Mint Methode. Wij gaan met u in gesprek, lichten uw bedrijf door, formuleren aanbevelingen en tenslotte houden wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen onze expertises. De Mint Methode vormt een deel van uw strategisch bedrijfsplan om uw bedrijf verder uit te bouwen.

U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee. Het is immers uiterst belangrijk dat de wettelijke termijnen correct worden nageleefd.

Zo is het van essentieel dat u de juiste stappen volgt in de besluitvorming. Denk maar aan de uitnodigingen versturen voor de jaarlijkse algemene vergadering. Zijn de wettelijk vereiste bijlages wel mee verstuurd? U kan denken dat dit allemaal niet zo belangrijk is. Tot op een bepaald ogenblik een geschil ontstaat met één van de overige aandeelhouders. Op dat ogenblik zal alles met een vergrootglas worden bekeken.

De laatste jaren onderging de Belgische Vennootschapswetgeving grote wijzigingen, ondertussen hebt u de statuten van uw vennootschap reeds moeten aanpassen. Maakt u wel ten volle gebruik van bijkomende flexibiliteit die de nieuwe wetgeving voorziet? Zo beschikt het nieuwe vennootschapsrecht over de mogelijkheid om de overdracht van aandelen vrij te regelen.

Wist u trouwens dat u voortaan zowel een BV als een NV alleen kan oprichten, voorheen was het verplicht om met minstens twee oprichters te zijn.

Bovendien kan u ervoor kiezen om meervoudig stemrecht in de vennootschap in te voeren. Zo kan u bijvoorbeeld kiezen om in de BV aan één aandeel, vijf stemmen te verbinden.

Hebt u met uw medeaandeelhouders een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten? Zo voorziet u best een aantal afspraken voor wanneer één van de aandeelhouders zijn aandelen wenst over te dragen. Zo kan u bepalen wat moet aanzien worden als een wanprestatie van een aandeelhouder. Hieraan kunnen partijen hieraan koppelen dat in dat geval de aandelen een lagere waarde zullen hebben bij de verkoop.

Door gebruik te maken van onze Mint Methode zal u geïnformeerd zijn over het feit of u conform handelt met het vennootschapsrecht en wat nog beter kan.

Zo kan u als ondernemer u verder bezighouden met uw core business.

Wij helpen u graag verder en begeleiden u met onze Mint Methode met een aanpak op maat.

Heeft u hierover vragen? Aarzel zeker niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen. We horen het graag.

Vraag hier je Mint Methode aan.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief.

 

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Vennootschapsrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.