Mint Advocaten: Mint Methode aandachtspunten ondernemingsrecht

Mint Methode: aandachtspunten ondernemingsrecht

Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.

"Het feit dat u op de hoogte bent van de eventuele risico’s is het begin van alles. Door gebruik te maken van onze Mint Methode krijgt u zicht op deze risico’s die u anders uit het oog zou verliezen."

Mint Advocaten wil ondernemers vooral laten focussen op hetgeen ze het best kunnen. Het juridisch verhaal hoort daar dikwijls niet bij. Wij komen hieraan tegemoet met de ontwikkeling van de Mint Methode. Wij gaan met u in gesprek, lichten uw bedrijf door, formuleren aanbevelingen en tenslotte houden wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen onze expertises. De Mint Methode vormt een deel van uw strategisch bedrijfsplan om uw bedrijf verder uit te bouwen.

Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen. Deze contracten zijn van groot belang om de onderlinge relaties met uw partners en klanten te regelen. Alles valt en staat namelijk met duidelijke afspraken en een afgebakend kader van rechten en plichten.

Enerzijds is het mogelijk dat uw contractspartijen zelf voorzien in een overeenkomst. Anderzijds kan het net van belang zijn dat u zelf de nodige documenten opstelt op maat van uw onderneming.

Denk maar aan algemene voorwaarden die rekening houden met uw specifieke manier van werken en die focussen op de zaken die er toedoen voor uw onderneming. Niet alleen de inhoud is van belang, maar ook de manier waarop u deze ter kennis brengt van de partijen waarmee u zaken doet zijn relevant.

Indien uw contractspartijen niet op voorhand op de hoogte zijn van de inhoud van deze algemene voorwaarden en zij deze niet aanvaarden, loopt u het risico dat u uw rechten hierin helemaal niet kunt afdwingen. Nochtans heeft u er in elk geval baat bij dat u een duidelijke regeling inzake aansprakelijkheid, overmacht, prijsherzieningen, … wel degelijk kunt opleggen aan de partij waarmee u zaken doet.

Met onze Mint Methode bekijken wij samen met u de stand van zaken op dit vlak. Heeft u algemene voorwaarden? Zo ja, zijn deze volledig? Brengt u deze op een correcte manier ter kennis? Wij brengen samen met u de situatie in kaart en helpen u de risico’s zoveel als mogelijk af te dekken.

Hetzelfde geldt voor de overeenkomsten die u sluit. Als u samenwerkt met freelancers, onderaannemers,… dekt u best zoveel als mogelijk elk risico af. Zeker wat betreft afspraken inzake aansprakelijkheid, de vergoedingen en eventuele gevolgen bij een beëindiging van de samenwerking.

Het feit dat u op de hoogte bent van de eventuele risico’s is het begin van alles. Door gebruik te maken van onze Mint Methode krijgt u zicht op deze risico’s die u anders uit het oog zou verliezen.

Het luik “ondernemingsrecht” binnen onze Mint Methode dekt bovendien een veel ruimere lading dan louter het luik overeenkomsten. Zo vestigen wij ook de nodige aandacht op uw informatieverplichting als ondernemer; de regels inzake oneerlijke concurrentie; de structuur van uw documenten zoals een offerte, bestelbon en factuur en of deze op elkaar afgestemd zijn…

Op deze manier geven wij u een duidelijk overzicht van eventuele pijnpunten en de punten waarop u reeds goed scoort. Zo bent u als ondernemer op de hoogte van de stand van zaken en waar u eventueel dient in te grijpen. Heel wat juridische regels die van toepassing zijn op ondernemers, kunnen bij niet-naleving namelijk gesanctioneerd worden. Dergelijke sancties kunnen uiteraard vermeden worden door op de hoogte te zijn van het juridisch landschap.

Wij helpen u graag verder en begeleiden u met onze Mint Methode met een aanpak op maat. Heeft u hierover vragen? Aarzel zeker niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen. We horen het graag.

Vraag hier je Mint Methode aan.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist