debiteurenbeheer

Uw bankrekening op peil houden, maak een facturatiestroom en volg van nabij op

Uw debiteurenbeheer moet op punt staan.

"Een onzeker gegeven, dat nochtans een grote impact heeft op uw cashflow, is het gedrag van uw debiteuren. U bent immers niet zeker of uw klant gaat betalen en wanneer. Daarenboven kunt u zichzelf nooit voor de volle 100% beschermen tegen een eventueel faillissement van een klant of procedures waarbij uw kant beschermd wordt tegen zijn schuldenaars."

Uw cashflow kan beïnvloed worden door verschillende aspecten. U dient hierbij rekening te houden met een aantal zaken. Op welke termijn betaalt u uw leveranciers, onderhandelt u een korting contant…?

Een onzeker gegeven, dat nochtans een grote impact heeft op uw cashflow, is het gedrag van uw debiteuren. U bent immers niet zeker of uw klant gaat betalen en wanneer. Daarenboven kunt u zichzelf nooit voor de volle 100% beschermen tegen een eventueel faillissement van een klant of procedures waarbij uw kant beschermd wordt tegen zijn schuldenaars.

Het is evenwel van belang om in uw bedrijfsvoering een logische en kordate facturatiestroom te hanteren. Uw debiteurenbeheer moet op punt staan.

 

Debiteurenbeheer

Let wel, zowel in een B2B- als in een B2C-context, bent u gebonden tot andere verplichtingen in het kader van dit debiteurenbeheer. U doet er goed aan reeds van de start duidelijk te communiceren naar uw klanten over hoe u handelt in het geval van niet-betaalde facturen. U doet dit best via uw algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden moeten steeds ter kennis gebracht worden aan uw klant vooraleer u gaat samenwerken met een klant. Naast deze kennisgeving, is ook een aanvaarding door uw klant essentieel. In een B2B-context kan de aanvaarding stilzwijgend gebeuren bv. op basis van een langdurige handelsrelatie. In een B2C-context zal u steeds de uitdrukkelijke aanvaarding moeten bekomen van de klant-consument. Dergelijke uitdrukkelijke aanvaarding gebeurt best door ondertekening van de algemene voorwaarden.

 

Wat bij niet-betaling?

Zoals reeds aangegeven dient u in geval van niet-betaling van uw facturen rekening te houden met verschillende regels. Hieronder voorzien wij in een duidelijk overzicht waarin de verschillen naar voor komen tussen een professionele klant en een particuliere klant:

 

StappenBetalingstermijnInterestenSchadebeding
B2BIngebrekestellingStandaard 30 dagen

Maximaal 60 dagen

Automatisch

Vrij te bepalen

Wet: 10,5%

Vrij te bepalen

Wet: 40,00 EUR

B2CBetalingsherinnering

Ingebrekestelling

Minimale inhoud

Geen minimale/maximale betalingstermijnWachttermijn 14 dagen

Maximum 10,5%

20,00 EUR: < 150,00 EUR

30,00 EUR +10%: 150,01 EUR – 500,00 EUR

65,00 EUR+ 5%: > 500,00 EUR

 

In elk van de gevallen blijft het van belang om uw debiteuren van nabij op te volgen en de achterstallen niet te hoog te laten oplopen. Het is bovendien belangrijk om in uw algemene voorwaarden aan te halen dat een niet tijdige betaling van de factuur tot gevolg heeft dat alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden en dat u uw diensten zult opschorten tot er effectief een betaling van de factuur volgt.

Gaat de klant na het doorlopen van uw facturatiestroom niet spontaan over tot betaling dan zal u een derde partij dienen in te schakelen. Wij helpen u graag verder met het invorderen van uw facturen.

Heeft u hier nog vragen over? Contacteer ons gerust.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist