Nieuws

Expertise
 

Betalingstermijnen worden korter om de KMO’s te beschermen

Betalingstermijnen worden beperkt tot 60 dagen waar voorheen betalingstermijnen van 90 tot zelfs 120 dagen niet ongebruikelijk waren.

 

Onbetaalde facturen? Wij zorgen voor een efficiënte inning

Stapelen de onbetaalde facturen zich op? U voerde de werken of diensten correct uit of leverde de juiste producten? En toch blijven de betalingen uit. Wij ontzorgen u en gaan uw onbetaalde facturen efficiënt gaan innen zonder hoge advocatenkosten.  

 

Coronacrisis: beschermingsmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden.

De coronacrisis zorgt ervoor dat de economie hard wordt getroffen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken trad op 24/04/2020 het KB nr. 15 in werking betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis. 

 

Aangekondigde sociale inspecties in divers sectoren

Onder het motto een gewaarschuwd man is er twee waard, kondigde de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) verschillende sociale inspecties aan.  Bij een sociale flitscontrole krijgt een werkgever op éénzelfde moment verschillende inspectiediensten over de vloer (RSZ, WASO, RVA,..).

 

Overmacht: een round-up in Corona tijden!

In deze blog gaan wij, los van het (essentiële) commerciële aspect,  na indien overmacht een voldoende basis vormt om een contract  op te schorten dan wel te beëindigen. Kan uw contractpartij hiervoor een schadevergoeding eisen of niet?

 

Werken in tijden van Corona...

De gevolgen van het coronavirus zijn steeds meer en meer voelbaar in ons dagelijkse leven. Dit blijkt ook uit de maatregelen die door de overheid werden genomen. 

Dit zorgt echter voor veel onduidelijkheid op de werkplek. Wij overlopen met u de verschillende scenario’s.

 

Glijdende werkuren invoeren in uw onderneming: vrijheid creëren en meer uren presteren.

Hebt u al eens nagedacht om in uw onderneming gebruik te maken van het regime van glijdende werkroosters. Dit systeem werd vroeger voornamelijk gebruikt door grotere bedrijven en de overheid. Maar door de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (hierna de wet)  werd het systeem van glijdende werkuren uitgebreid tot buiten de gebruikelijke arbeidsuren, waardoor het heel wat interessanter wordt om een dergelijk systeem te overwegen.

 

Verplichting voor de vennootschap om de uiteindelijke begunstigde te registeren in het UBO register

De Belgische wetgever heeft de Europese richtlijn 2015/489 omgezet met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”). 

 

Bewarend beslag onder derden: vul de schuldenaarsverklaring nauwgezet in binnen de 15 dagen!

Bewarend beslag onder derden kan voor een schuldeiser een interessant instrument zijn om op basis van facturen de tegoeden van zijn schuldeiser bij één of meerdere van zijn klanten te bevriezen.  

 

Van offerte naar algemene voorwaarden…

Wanneer u onderneemt is het belangrijk om een juridisch kader te bouwen rond het aanbieden van uw product of dienst aan uw klant of leverancier. 

 

De herziening van de detacheringsrichtlijn: gelijk loon voor gelijk werk?

Op 29 juli 2018 werd de detacheringsrichtlijn 2018/957/EG herzien om 20 dagen later in werking te treden.

 

De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

De ministerraad keurde op 25/05/2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Wat nu?!

 

Ontslag om dringende reden: aandachtspunten

Wat zijn de aandachtspunten van een ontslag om dringende reden?