Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Einde samenwerking influencers

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uzelf dus op verschillende manieren indekken. Op die manier kunt u met een gerust hart aan de slag.

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

Helaas kunnen er ook tijdens de samenwerking moeilijkheden de kop opsteken. 

Zo is het mogelijk dat u merkt dat de influencer niet langer dezelfde normen en waarden heeft. Dit kan ervoor zorgen dat u liever niet meer verder werkt met deze influencer. 

Ook in deze gevallen kan een overeenkomst soelaas bieden. 

U kunt gaan bepalen dat u de samenwerking onmiddellijk kunt stopzetten zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. Indien u de samenwerking daarentegen wilt stopzetten door tekortkomingen van de influencer, kunt u bepalen dat hij/zij een schadevergoeding verschuldigd is aan uw onderneming. 
U bent vrij om de overeenkomst op dit punt op te maken naargelang de noden van de samenwerking.

In bepaalde gevallen kan het voorvallen dat u de samenwerking niet zomaar durft stop te zetten omdat de influencer ermee dreigt om uw onderneming slecht te maken. Wij begrijpen dat u hier als ondernemer wakker van ligt. De reputatie van uw onderneming is van groot belang en influencers hebben vaak veel invloed. Ook hiertegen kunt u zich indekken in een overeenkomst. De overeenkomst kan namelijk bepalen welke stappen u kunt ondernemen indien de influencer zich schuldig zou maken aan dergelijke praktijken. Zo kunt u ook bepalen dat een influencer in dergelijk geval een schadevergoeding verschuldigd is. 

Daarnaast kunt u contractueel bepalen wat de gevolgen zijn van de stopzetting van de samenwerking. Zo kunt u bepalen dat de influencer alle documenten en informatie die hij/zij heeft ontvangen moet terugbezorgen aan u, welke vergoedingen al dan niet betaald moeten worden, … U kunt ook bepalen dat de influencer gedurende een bepaalde periode geen diensten mag leveren aan concurrerende ondernemingen. 

U kunt uzelf dus op verschillende manieren indekken. Op die manier kunt u met een gerust hart aan de slag.

Heeft u vragen over een lopende samenwerking of wenst u uw onderneming zo goed mogelijk in te dekken? Twijfel dan niet om ons te contacteren met uw vragen. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief

 

Contacteer ons

Gerelateerd nieuws

 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming. 

 

Ondernemer op verhoor: tips en trucs

Help, u hebt als ondernemer een uitnodiging gekregen voor een verhoor. Zowel in het kader van een verhoor bij de politie als voor de sociale inspectie kunt u volgende tips gebruiken.