Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Content Creator Protocol en Richtlijnen voor Commerciële Communicatie op Sociale Media in Vlaanderen.

"Voor ondernemers is het dus zeker en vast interessant om ook op de hoogte te zijn van de verplichtingen die content creators moeten volgen. U bekijkt dit dus het best vooraleer u de samenwerking opstart."

Content Creator Protocol

Content creators, influencers en vloggers moeten niet alleen creatief zijn in het maken van video’s, maar moeten zich ook meer en meer onderdompelen in de juridische wereld. Zo worden zij om de oren geslaan met allerlei recente wetgeving. Als creatieve duizendpoot heeft een content creator daar uiteraard niet altijd zin in…Ook ondernemingen die influencers aanspreken willen uiteindelijk dat de promotie van hun business op een vlotte en correcte manier gebeurt.

Voor ondernemers is het dus zeker en vast interessant om ook op de hoogte te zijn van de verplichtingen die content creators moeten volgen. U bekijkt dit dus het best vooraleer u de samenwerking opstart.

In een vorige blog lieten we jullie al kennis maken met de voordelen van het afsluiten van goede contracten. Dit geldt zowel voor de influencer als voor de onderneming zelf. In deze blog gaan we dieper in op de fase nà het contract. Hoe kan een influencer op een correcte manier promotie maken op uw sociale media kanalen?

Vlaanderen heeft in mei 2021 de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten opgenomen in het Mediadecreet. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is bevoegd om hierover toezicht uit te oefenen en heeft het Content Creator Protocol opgemaakt. Dit geldt enkel in…Vlaanderen.

Dit decreet is enkel van toepassing op audiovisuele mediadiensten waarbij de content creator beslist om video’s de wereld in te sturen via Instagram, Tiktok en andere kanalen én de content creator hiervoor ook nog eens beloond wordt door de uw onderneming.

Zo bestaat het Content Creator Protocol uit drie grote thema’s, waarvan het luikje ‘commerciële communicatie op sociale media’ kort zal worden besproken.

Wanneer de video een auditieve en/of visuele vermelding van uw merk, product of dienst vermeldt EN u hiervoor aan de content creator een voordeel geeft, dan is er sprake van commerciële communicatie. Wees u ervan bewust dat een voordeel moet niet altijd geld moet zijn. U heeft ook de mogelijkheid om gratis tickets aan te bieden voor evenementen, kledij toe te sturen, een gratis restaurantbezoekje te geven…

Bijgevolg is de content creator verplicht om altijd drie stappen te vermelden in de video die hij of zij maakt voor uw onderneming (! geen foto). Enkel zo communiceert de content creator op een eerlijke en transparantie manier. Het doel hiervan is om oneerlijke marktpraktijken en de misleiding van de consument te voorkomen.

Zo moeten zij:

1.    commerciële communicatie met ‘advertentie’ (Eng: advertising) of ‘publiciteit’ aan het begin van de beschrijving van het product of de dienst opnemen. Dit mag met of zonder #hashtag;
2.    uw bedrijf vervolgens taggen @;
3.    binnen het platform (Youtube, Instagram (reels/stories), Tiktok) aangeven dat het om een betaald partnerschap gaat. Indien een video op meerdere kanalen wordt gepubliceerd, dan moeten zij deze stappen op elk kanaal vermelden.

Indien de content creator de regeltjes niet volgt, dan hebben wij in een vorige blog aangegeven wat uw mogelijkheden zijn. Een goede contractuele basis blijft dus essentieel. Enkel zo kunnen wederzijdse afspraken worden afgedwongen.

Niet alleen u als ondernemer, maar ook buitenstaanders kunnen klachten indienen. De VRM kan op ieder moment controleren of uw posts wel voldoen aan de bepalingen van het Mediadecreet. Er kan in dat geval een waarschuwing volgen…Blijven er klachten komen en blijft u de wetgeving naast u neerleggen, dan kunnen er sancties volgen. De VRM kan dit ook op eigen initiatief opstarten.

Wees niet getreurd want het Mediadecreet is niet het enige stuk literatuur waar content creators  zich moeten doorworstelen…Denk maar aan de Influencer Marketing Richtlijnen waarbij er regels worden opgelegd wanneer er een bericht of foto wordt gedeeld. Ook het wetboek van economisch recht (WER) en de algemene regels voor reclame op zowel video’s, foto’s als berichten mogen niet uit oog verloren worden. U bent als ondernemer dus ook best heel goed op de hoogte.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist