Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Zorg voor duidelijke afspraken met influencers voor een zorgeloze samenwerking.

"U kunt uzelf dus op verschillende manieren indekken. Op die manier kunt u met een gerust hart aan de slag."

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

Helaas kunnen er ook tijdens de samenwerking moeilijkheden de kop opsteken.

Zo is het mogelijk dat u merkt dat de influencer niet langer dezelfde normen en waarden heeft. Dit kan ervoor zorgen dat u liever niet meer verder werkt met deze influencer.

Ook in deze gevallen kan een overeenkomst soelaas bieden.

U kunt gaan bepalen dat u de samenwerking onmiddellijk kunt stopzetten zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. Indien u de samenwerking daarentegen wilt stopzetten door tekortkomingen van de influencer, kunt u bepalen dat hij/zij een schadevergoeding verschuldigd is aan uw onderneming.
U bent vrij om de overeenkomst op dit punt op te maken naargelang de noden van de samenwerking.

In bepaalde gevallen kan het voorvallen dat u de samenwerking niet zomaar durft stop te zetten omdat de influencer ermee dreigt om uw onderneming slecht te maken. Wij begrijpen dat u hier als ondernemer wakker van ligt. De reputatie van uw onderneming is van groot belang en influencers hebben vaak veel invloed. Ook hiertegen kunt u zich indekken in een overeenkomst. De overeenkomst kan namelijk bepalen welke stappen u kunt ondernemen indien de influencer zich schuldig zou maken aan dergelijke praktijken. Zo kunt u ook bepalen dat een influencer in dergelijk geval een schadevergoeding verschuldigd is.

Daarnaast kunt u contractueel bepalen wat de gevolgen zijn van de stopzetting van de samenwerking. Zo kunt u bepalen dat de influencer alle documenten en informatie die hij/zij heeft ontvangen moet terugbezorgen aan u, welke vergoedingen al dan niet betaald moeten worden, … U kunt ook bepalen dat de influencer gedurende een bepaalde periode geen diensten mag leveren aan concurrerende ondernemingen.

U kunt uzelf dus op verschillende manieren indekken. Op die manier kunt u met een gerust hart aan de slag.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist