Samenwerken met influencers: een goed idee?

Duidelijke afspraken met influencers zijn essentieel voor goede samenwerking.

"Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project."

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

Goede afspraken, maken nog steeds goede vrienden. Ook op sociale media.

Als er geen afspraken zijn, loopt u als onderneming het risico bedrogen uit te komen.

Er zijn verschillende elementen die van belang kunnen zijn.

Zo is het uiteraard van groot belang om op voorhand te bepalen wat de influencer voor uw onderneming zal betekenen. Bepaal duidelijk wat de influencer moet doen, welke deadlines hij/zij moet respecteren, welke post hij/zij moet voorzien op sociale media, wat die post precies moeten inhouden en wanneer deze gepubliceerd moeten worden … Daarnaast moet u ook bepalen hoe u deze influencer zal vergoeden voor zijn/haar diensten. U kunt kiezen voor een vaste vergoeding, een bepaald percentage, …

Wees zo precies mogelijk over het voorwerp en de vergoeding. Dit zijn namelijk de twee kernelementen van jullie samenwerking.

Stel dus concrete doelen en bepaal uw budget.

Natuurlijk zijn er nog heel wat andere zaken waaraan u moet denken bij het sluiten van een overeenkomst met een influencer.

Zo kunt u bepalen wat er zal gebeuren als de influencer zijn/haar opdracht niet goed uitvoert. Wenst u een schadevergoeding te krijgen van de influencer als hij/zij niet doet wat werd afgesproken? Wenst u de samenwerking onmiddellijk stop te zetten als ze niet vlot verloopt?

Daarnaast is het belangrijk dat beide partijen op de hoogte zijn van mogelijke gevallen van overmacht die de samenwerking kunnen beïnvloeden. Bepaal duidelijk wat als overmacht moet beschouwd worden, maar ook wat de gevolgen zijn van overmacht, …

Als u vertrouwelijke informatie van uw onderneming overmaakt aan de influencer, kunt u ook bepalen hoe hij/zij hier mee om moeten gaan.

Het is belangrijk dat u een overeenkomst opmaakt op maat van uw onderneming én de concrete samenwerking. Wees zo transparant mogelijk naar de influencer. Zo weet iedereen waar men aan toe is en komt niemand voor verrassingen te staan.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.