Wordt uw vrijheid als ondernemer beperkt door een verbod op oneerlijke marktpraktijken?

Wetgeving tegen oneerlijke marktpraktijken voor ondernemers: Praktijkvoorbeelden en richtlijnen.

"Als onderneming mag u niet zomaar de belangen van een andere onderneming schaden, om hier zelf voordeel uit te halen. De spelregels in dit kader worden verduidelijkt in de wetgeving inzake oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen."

Play Video

De vrijheid van ondernemen impliceert dat u als ondernemer zelf kunt beslissen hoe u alles aanpakt. Deze vrijheid is uiteraard niet onbeperkt. Iedere onderneming moet rekening houden met een aantal regels. Niet alleen als u samenwerkt met consumenten, maar ook ten aanzien van ondernemingen.

Zo mag een onderneming niet zomaar de belangen van een andere onderneming schaden, om hier zelf voordeel uit te halen. De spelregels in dit kader worden verduidelijkt in de wetgeving inzake oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

Een oneerlijke marktpraktijk is een containerbegrip. Het is onduidelijk wat al dan niet als oneerlijke praktijk kan beschouwd worden. Wij wensen jullie dan ook wegwijs te maken in deze materie.

Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat oneerlijke praktijken zowel misleidende als agressieve marktpraktijken kunnen zijn.

Een misleidende praktijk brengt met zich mee dat een ondernemer bedrogen wordt over een aantal belangrijke elementen en op basis van die foutieve informatie een transactie sluit. Zonder foutieve of achtergehouden informatie zou de ondernemer in elk geval een andere beslissing genomen hebben.

Een agressieve marktpraktijk daarentegen houdt  onder andere dwang, ongepaste beïnvloeding of intimidatie in. Opnieuw zorgen deze omstandigheden ervoor dat dat een ondernemer een transactie sluit die hij normaliter niet had genomen.

Wij begrijpen dat alle regelgeving ervoor zorgt dat u als ondernemer het bos niet meer door de bomen ziet. Deze maand proberen wij u aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden te verduidelijken wat allemaal als een oneerlijke marktpraktijk kan beschouwd worden. Wij zullen benadrukken waar u op moet letten.

  • De eerste case gaat in op misleidende reclame via het internet. Is er sprake van een oneerlijke marktpraktijk  als u via Google gaat adverteren op de naam van een concurrent om zo uw eigen onderneming in de kijker te zetten?

     

  • De tweede case gaat in op het eenzijdig doorvoeren van een prijsstijging. Kunt u als ondernemer zomaar een prijswijziging doorvoeren zonder beschuldigd te worden van een oneerlijke marktpraktijk? Wat als u de mogelijkheid tot prijswijziging nooit heeft gecommuniceerd aan uw klanten?

     

  • De derde case gaat in op uw verplichtingen als ondernemer om garantie te geven. Is er sprake van een oneerlijke marktpraktijk als u als ondernemer garantie geniet van de producent, maar beslist om deze garantie niet te laten doorwerken naar uw klanten? Kan u beschuldigd worden van een misleidende marktpraktijk als u uw klanten niet correct inlicht over de rechten die zij hebben inzake garantie?

 

Aan de hand van de cases wensen wij een leidraad te bieden voor een aantal praktijken en hoe u deze best aanpakt om steeds conform de toepasselijke wetgeving te handelen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist