Uw aannemer maakt fouten, kan je deze zomaar vervangen?

Uw aannemer maakt fouten, kan je deze zomaar vervangen?

‘Uitvoering in natura’ heeft voorrang op een schadevergoeding. 

Als uw aannemer zijn verplichtingen niet correct uitvoert, kan u niet zomaar om een schadevergoeding vragen. 

‘Uitvoering in natura’ heeft voorrang op een schadevergoeding. 

Dit betekent dat u in principe eerst de mogelijkheid moet geven aan uw aannemer om zelf zijn verplichtingen na te komen. 

Wanneer uw aannemer niet reageert op uw vraag of niet het nodige doet, kunt u hem laten vervangen. U kunt dit doen, zonder naar de rechter te stappen. 

Dit betekent dus dat u de werken kan laten uitvoeren door iemand anders, op kosten van uw aannemer.

U moet wel een aantal voorwaarden in het achterhoofd houden:
1.    In eerste instantie stelt u de tekortkoming vast en brengt u uw aannemer hiervan op de hoogte. 
2.    Vervolgens verstuurt u een ingebrekestelling. Dit betekent dat u uw aannemer een brief stuurt waarin u deze nog een laatste kans geeft.
3.    Als er geen reactie meer komt van uw aannemer, mag u een andere aannemer vragen om het nodige te doen op kosten van uw aannemer.
4.    Tenslotte stelt u uw contractpartij op de hoogte van het feit dat een derde in zijn plaats het nodige zal doen. Dit moet voldoende duidelijk en gemotiveerd zijn.

Als u deze voorwaarden niet naleeft, bestaat het risico dat de kosten van de nieuwe aannemer niet betaald moeten worden door uw aannemer.

Indien u hieromtrent vragen zou hebben, Mint Advocaten helpt u graag.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Gerelateerd nieuws

 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming.