Cryptocurrency: het regelgevend kader komt eraan

EU-regulering voor cryptocurrencies: consumentenbescherming en transparantie in transacties. Goedkeuring nodig.

"Cryptocurrencies zijn digitale valuta die een ruime draagwijdte hebben, gaande van munten die dienen als betalingsinstrument tot munten die gekoppeld zijn aan het gebruik van een dienst "

Welkom in de wereld van cryptocurrency

In de wereld van de crytocurrency munten wordt al een tijd geanticipeerd op een regelgevend kader. Cryptocurrencies zijn digitale valuta die een ruime draagwijdte hebben, gaande van munten die dienen als betalingsinstrument tot munten die gekoppeld zijn aan het gebruik van een dienst (bijvoorbeeld als basis voor logistieke diensten).

In een studie van het Europees Parlement worden cryptocurrencies omschreven als een digitale voorstelling van waarde die beoogt een peer-to-peer alternatief te vormen voor een door een overheid uitgegeven wettelijk betaalmiddel (onafhankelijk van enige centrale autoriteit), beveiligd is door cryptografie en omgezet kan worden in wettelijke betaalmiddelen en omgekeerd.

De EU meent dat cryptocurrencies een bedreiging kunnen vormen voor de monetaire politiek van haar lidstaten, voornamelijk in het kader van de anti-witwasreglementering. Vanuit die hoek wenst zij een en ander te regelen. De regelgeving beoogt twee doelstellingen. Enerzijds de bescherming van de consument die investeert in cryptocurrencies, voornamelijk door het verwerven van meer transparantie  van de individuen en bedrijven die cryptocurrencies als betalingsmiddel verzenden en ontvangen.  Anderzijds wenst zij tegemoet te komen aan een zekere soepelheid om de technologische evolutie niet tegen te houden.

Op 22 juni werd door de vertegenwoordigers van het voorzitterschap van de raad en het parlement tot een pre-akkoord gekomen aangaande de nieuwe verordening. De belangrijkste punten hierbij zijn:

  • de bestaande Europese regels en standaarden aangaande informatie die moet gepaard gaan met geldtransacties zal ook van toepassing zijn op transacties van cryptocurrencies;
  • de entiteiten die het verhandelen van cryptocurrencies faciliteren  (de zogenaamde CASPS – crypto-asset service providers) zullen bijgevolg informatie dienen te verzamelen aangaande de “verzender” en de “ontvanger” van de fondsen, dit ongeacht het verzonden aantal aan cryptocurrencies;
  • transacties tussen de CASPS en de wallets die niet worden gecontroleerd door een derde partij (de zogenaamde unhosted wallets) zullen tevens kenbaar gemaakt dienen te worden, met daarnaast bijkomende vereisten inzake transparantie.

 

Het voorstel haalt verder aan dat de verhandelaars van cryptocurrencies zullen onderworpen zijn aan de regels uitgewerkt in de Europese anti-witwasreglementering. (AML verordening)

In  vooropgestelde reglementering wordt verder ook aandacht besteed aan de uitgevers van stablecoins. Stablecoinszijn coins die een 1 op 1 relatie voorop staan met de dollar of andere valuta. Onlangs bleek dat sommige van die stablecoins die 1 op 1 relatie niet konden aanhouden waardoor individuen en bedrijven die hun gelden hierin gestationeerd hadden, enorme verliezen leden.  Het voorstel dat op tafel ligt, houdt onder meer  in dat uitgevers van stablecoins door de houders ervan  kunnen aangesproken worden bij het verlies van hun waarde.

Elke houder krijgt een vordering op de uitgever van stablecoins, die zal moeten voorzien in de aanleg van voldoende liquiditeit. Er stelt zich hier maar de vraag hoe de Europese Unie zal omgaan met de tendens naar meer en meer gedecentraliseerde portalen waar iedereen zijn eigen wallet heeft (unhosted). Het gebrek aan centrale partij houdt onmiddellijk ook in dat er niemand (rechtstreeks) kan aangesproken worden.

Het beleid en de regels van het portaal worden gestuurd door de “gemeenschap” van entiteiten die deze munten in bezit hebben. Deze laatste kunnen bepaalde voorstellen die worden gedaan door andere leden aanvaarden of wegstemmen. Afwachten hoe de EU de regels op de zogemaande CAPS (crypto-asset service providers) ook zal van toepassing verklaren op deze zogenaamde dex (decentralized exchange).

Het voorlopige akkoord is een stap in de (goede?) richting van regulering van de handel en transacties van cryptocurrencies. Dit akkoord moet nu eerst goedgekeurd worden door de Raad en het Europees parlement.

Wij kijken uit naar het vervolg.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Gegevensbeschermingsrecht, Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.