Energie-werkloosheid: wat is dat?

Energie-werkloosheid: wat is dat?

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid "energie". Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen. 

Zaterdag, 1 oktober 2022, publiceerde de RVA hierover de nodige richtlijnen die als volgt kunnen worden samengevat. 

Wat? 

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer volledig of gedeeltelijk schorsen gedurende een bepaalde periode (vier weken na elkaar of gedurende een periode van drie maanden schorsing van twee dagen / week of sluiting van één week op de twee). 

Tijdens de periodes van schorsing krijgt de betrokken werknemer 70% van zijn/haar brutoloon uitbetaald door de RVA, aangevuld met een premie van 6,22€ per dag.

Welke bedrijven?

Deze maatregel is enkel voor energie-intensieve ondernemingen weggelegd. Dit zijn bedrijven die aan de volgende twee voorwaarden voldoen: 

  • in 2021 bedroeg hun energiekost ten minste 3% van hun toegevoegde waarden én
  • er is sprake van een verdubbeling van de energiefactuur. 

Daarnaast blijven ook alle andere formaliteiten van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen van toepassing (o.a. mededeling van de voorziene economische werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA).

Welke werknemers? 

De maatregel is zowel van toepassing voor arbeiders als voor bedienden die aan het werk zijn in energie-intensieve bedrijven.

Vanaf wanneer?

Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen bedrijven beroep doen op dit systeem van tijdelijke werkloosheid.

Heeft u hierover vragen of had u graag dit systeem of een ander systeem van economische werkloosheid aangevraagd, contacteer ons gerust. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Gerelateerd nieuws

 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming.