Juridische verplichtingen voor websites en webshops

Websites en webshops: regels voor algemene voorwaarden, diensten, herroepingsrecht, gegevensbescherming, cookies.

"Straal professionaliteit, transparantie, vertrouwen en respect uit straalt ten aanzien van uw klanten en nieuwe bezoekers."

Expertise: Varia

Een website of webshop is een belangrijk onderdeel van uw online aanwezigheid als ondernemer.

Het arsenaal aan regels is omvangrijk. Zo dient u te beschikken over correcte algemene voorwaarden, dient u mensen te informeren over de door u geleverde diensten, dient u eventueel te voorzien in een herroepingsrecht, hebt u verplichtingen bij verkoop op afstand…

Daarnaast dient de website ook te voldoen aan het luik van de gegevensbescherming en de cookie-reglementering. Uiteraard een niet te onderschatten aspect van uw online-aanwezigheid, gelet op de mogelijke controles door de gegevensbeschermingsautoriteit en eventuele boetes.

Door deze regels correct in uw website of webshop te verwerken, zorgt u ervoor dat uw website of webshop professionaliteit, transparantie, vertrouwen en respect uit straalt ten aanzien van uw klanten en nieuwe bezoekers.

De regels zijn uitgebreid en dikwijls complex. Wij wensen onze klanten en ondernemers hierin tegemoet te komen. We hebben daarom voor u de juridische verplichtingen op een rijtje gezet.

VERPLICHTINGEN WEBSITE 

VERPLICHTINGEN WEBSHOP 

 

Checklist juridische verplichtingen webshop

Meer weten over de juridische verplichtingen van een webshop? Download onze checklist!

Checklist juridische verplichtingen website

Meer weten over de juridische verplichtingen van een website? Download onze checklist!

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Varia

Gerelateerd nieuws

Deze blog bespreekt belangrijke principes, zoals het witboek, die elke crypto-investeerder beschermen.
Sluit u een commerciële samenwerkingsovereenkomst? Vergeet uw precontractueel informatiedocument niet!
Bitcoin en crypto-currency zijn relatief nieuwe activa, die voor veel mensen nog onbekend terrein zijn.
Hoe vrij is de patiënt om van zorgverlener te wijzigen? De vrijheid van de patiënten nader bekeken.
De zelfstandige samenwerking tussen zorgverleners, enkele juridische aandachtspunten.
Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist