Veiligheid en gezondheid op het werk

Veiligheid en gezondheid op het werk: IAO, arbeidsongevallen, preventie, België als goede leerling.

"Deze werelddag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten."

Expertise: Varia

18 jaar geleden werd 28 april door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen tot jaarlijkse internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze werelddag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Wat is de IAO?

Dit is een internationale organisatie van de Verenigde Naties die regeringen, werkgevers en werknemers verenigt over de hele wereld om goede arbeidsomstandigheden te realiseren. Bij de IAO zijn 187 landen aangesloten, dus op één na alle lidstaten van de VN.

Deze gespecialiseerde instelling is bevoegd voor alle dimensies van arbeid. Bijgevolg bestaat hun missie bestaat uit vier hoofddoelstellingen: (1) het bevorderen van het recht op werk, (2) het verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor zowel mannen als vrouwen, (3) het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid en (4) het bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en de overheid.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De IAO wilt met deze werelddag de aandacht voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten aanwakkeren en stilstaan bij nieuwe ontwikkelingen in het domein van veiligheid en gezondheid op het werk.

Nieuwe arbeidspraktijken, demografie, technologie en het klimaat brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit werd uiteengezet in een rapport van 18 april 2019.

In 2020 wou men verder hierop inpikken maar de pandemie heeft hierover anders beslist … Daardoor was de slogan vorig jaar “Stop de pandemie: veiligheid en gezondheid op het werk kunnen levens redden”. Op deze internationale dag werd aandacht besteed aan voorlichting over de toepassing van veilige praktijken op de werkplek en de belangrijke rol van diensten voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Uit het rapport van dit jaar, blijkt dat verder ingezet zal worden op dit thema. De slagzin van dit jaar luidt als volgt “Anticipate, prepare and respond to crises. Invest now in resilient occupational safety and health systems.”

De lidstaten zouden solide en veerkrachtige systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk moeten opzetten die de risico’s voor iedereen op het werk in het geval van toekomstige noodsituaties op het gebied van gezondheid tot een minimum zouden beperken.

Implementatie in België

Qua gezondheid en veiligheid op het werk heeft België een basiswet. Deze is de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Voorts bevat deze wet alle elementen die de basis vormen voor het welzijn op het werk, namelijk: de psychosociale belasting, de arbeidshygiëne, de ergonomie, de verfraaiing van de werkplaatsen, de maatregelen inzake leefmilieu en de preventie van ongevallen en beroepsziekten.

Bovendien hebben wij in België een codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk.  Deze codex bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 hierboven vermeld en bestaat uit 10 boeken. Vele onderwerpen komen aan bod zoals de arbeidsplaatsen, de arbeidsmiddelen, omgevingsfactoren en fysische agentia … Ook is er controle mogelijk door externe diensten (voor technische controles) op de werkplaats.

Men kan dus concluderen dat België een “goeie leerling” is binnen de IAO en zeker op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

 

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Varia

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist