Varia

Blijf op de hoogte van de wijzigingen in het juridische landschap, belangrijke juridische weetjes of nuttige juridische info.
Categorieën
Cyber- en informatieveiligheid: bewustwording, beleid, gedrag werknemers, telewerk, datalekken, wachtwoorden.
Berekening opzegtermijn: factoren, regels en periodes voor arbeiders en bedienden.
Detachering of gelijktijdige tewerkstelling: Buitenlandse werknemers in België
Direct ontslag zonder opzegtermijn of vergoeding bij ernstige fout. Bewijs vereist.
B2B-wet (4 april 2019): Regels tegen oneerlijke marktpraktijken tussen bedrijven.

Legal Health Check

Juridische gezondheid

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.

GDPR en profilering: Rechtsgronden, bezwaarrecht, transparantie essentieel.
Direct marketing zonder toestemming: gerechtvaardigd belang. Verschil potentiële en bestaande klanten.
Ontslag om dringende redenen: Werkgevers kunnen eerst onderzoek instellen voordat ze beslissen, Advies is belangrij
Websites en webshops: regels voor algemene voorwaarden, diensten, herroepingsrecht, gegevensbescherming, cookies.
Veiligheid en gezondheid op het werk: IAO, arbeidsongevallen, preventie, België als goede leerling.
Deel 2 van wet B2B onrechtmatige bedingen behandelt grijze lijst, sancties en nietigverklaring.
Nieuws laden

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.