Studentenarbeid en corona: gunstige regelgeving

Coronacrisis: speciale regels studentenarbeid. Geen invloed op grens 475u/jaar, sociale zekerheid en kinderbijslag.

"Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige coronacrisis, heeft de overheid een uitzonderlijke regeling uitgewerkt. "

Expertise: Arbeidsrecht

Omwille van de coronacrisis hebben verschillende werkgevers een mindere bezetting en/of een hogere workload. Studenten laten bijspringen, is dan handig.

Er zijn evenwel grenzen aan wat studenten mogen werken.

Ten gevolge van de coronacrisis zijn de regels versoepeld.

Samen met u zullen we de algemene regels eerst herhalen waarna de specifieke regeling voor het tweede kwartaal van 2020 voor u verduidelijken.

ALGEMENE REGELING

Sociale bijdragen

Studentenarbeid wordt gekenmerkt door de verminderde sociale bijdragen (= solidariteitsbijdrage) voor de werkgever en de werknemer. Tijdens de eerste 475 uur / jaar kunnen beide partijen genieten van dit voordelig tarief. Vanaf het 475 uur/ jaar zullen de gewone sociale bijdragen voor de werknemer en de werkgever verschuldigd zijn. De studenten kunnen het aantal uren dat ze nog mogen presteren steeds raadplegen op student@work alwaar ze een actueel overzicht terugvinden.

Kinderbijslag

Studentenarbeid kan niet onbeperkt gecumuleerd worden met kinderbijslag (het huidige groeipakket). De regels zijn afhankelijk van de woonplaats van de student. In Vlaanderen zal de student zijn kinderbijslag blijven behouden als hij 475 uur/ jaar studentarbeid niet overschrijdt. De voorwaarde hierbij is wel dat de student als jobstudent wordt ingeschreven bij de RSZ (dus aan het lagere tarief van sociale bijdragen).

Belastingen

Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het loon van de student als deze niet meer dan 475 uur werkt in het kalenderjaar. De student is tevens niet aan personenbelasting onderworpen als zijn inkomen onder de belastingvrije som blijft. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt de belastingvrije som een bruto inkomen van 12.842,85 euro. Opgelet, dat bedrag geldt alleen als er geen andere belastbare inkomsten dan het loon uit studentenarbeid zijn en er geen werkelijke beroepskosten vermeldt worden op de belastingaangifte. Ligt het inkomen hoger, zal de student zelf personenbelasting moeten betalen. De belasting is progressief.

Fiscaal ten laste

Ouders genieten van een fiscaal voordeel als ze een kind te laste hebben. Indien het kind echter teveel zal verdienen, zullen ouders dit fiscaal voordeel verliezen.

STUDENTENARBEID EN CORONA

Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige coronacrisis, heeft de overheid een uitzonderlijke regeling uitgewerkt.

De regering heeft beslist dat de uren van het tweede kwartaal (april, mei en juni) niet meetellen voor de berekening van de grens van 475 uur / jaar. De gewerkte uren in het tweede kwartaal zullen dus geen invloed hebben bij de berekening van de sociale zekerheid van de student, noch zullen de gewerkte dagen mee tellen voor het recht op kinderbijslag.

Op deze niet in rekening gebrachte uren studentenarbeid is evenmin bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Let wel op de bezoldiging nog steeds zal worden meegerekend voor het bepalen van het netto-belastbaar inkomen in de personenbelasting van de student.

De bezoldiging verkregen door studenten in dit tweede kwartaal 2020 gepresteerde uren komt evenmin in aanmerking voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen. Met andere woorden zullen de gewerkte uren geen invloed hebben op het fiscaal oordeel van de ouders.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht

Gerelateerd nieuws

De zelfstandige samenwerking tussen zorgverleners, enkele juridische aandachtspunten.
Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist