Opzeggingstermijnen lopen niet door tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de COVID-19 crisis

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst opzegtermijn niet meer sinds 22 juni 2020.

"Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ingevolge de COVID-19 crisis) wordt niet vermeld als een reden die de opzeggingstermijn schorst."

Expertise: Arbeidsrecht

De wetgever grijpt in

Naar het voorbeeld van een gekende schoenenverkoper, zagen werkgevers een opportuniteit om tijdens de coronacrisis de arbeidsovereenkomsten van werknemers op te zeggen met naleving van een opzeggingstermijn. De overheid had in het kader van de coronamaatregelen de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht immers drastisch versoepeld en quasi gelijkgesteld met de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Bovenstaande heeft tot ongewild gevolg gehad dat er een lacune in de wetgeving was daar er naar de letter van de wet geen regeling voorhanden is die de arbeidsovereenkomst schorst bij tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht. Zo wordt de opzeggingstermijn enkel geschorst in een aantal specifieke gevallen (bvb ziekte, tijdelijke werkloosheid ingevolge economische redenen, …).

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ingevolge de COVID-19 crisis) wordt niet vermeld als een reden die de opzeggingstermijn schorst. Ingevolge de Corona maatregelen konden werkgevers hun ‘werknemers in opzeg’ dus in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen, en de opzeggingstermijn laten verstrijken zonder dat deze nog werk diende te verschaffen. Gezien dit als oneerlijk wordt beschouwd, greep de wetgever hierop in.

Het wetgevend ingrijpen is van toepassing vanaf 22 juni 2020 zonder terugwerkende kracht. De regeling geldt niet indien de opzeggingstermijn reeds aanvang nam voor 1 maart 2020, in dat geval loopt de opzeggingstermijn gewoon door.

De regeling houdt in dat indien de werkgever de werknemer opzegt vóór of tijdens een periode van schorsing, de opzeggingstermijn niet zal doorlopen tijdens de schorsingsperiode vanaf 22 juni 2020. Met andere woorden na de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal de opzeggingstermijn  (of minstens een deel ervan) nog steeds gepresteerd moeten worden.

Voorbeeld

Een arbeidsovereenkomst van een werknemer werd op 15 april 2020 geschorst ten gevolge van de hierboven bedoelde tijdelijke werkloosheid. De werkgever zegt de werknemer op met uitwerking vanaf maandag 27 april. De werknemer heeft recht op een opzeggingstermijn van 13 weken.  Op 22 juni zal bijgevolg reeds 8 weken van de opzeggingstermijn verstreken zijn en heeft de werknemer nog recht op een termijn van  5 weken na afloop van de schorsingsperiode, i.e. 5 weken na het einde van de tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Arbeidsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist