Onrechtmatige bedingen in het kader van de nieuwe B2B wet

Onrechtmatige bedingen in het kader van de nieuwe B2B wet

B2B-wet (4 april 2019): Regels voor B2B-overeenkomsten. Transparantie en verbod op onrechtmatige bedingen.

"Elk onrechtmatig beding is verboden en nietig."

De wet van 4 april 2019 voorziet nieuwe regels voor clausules (bedingen) tussen ondernemingen (B2B).  Maar op welke clausules / overeenkomsten is dit van toepassing en op welke niet?

WEL van toepassing op:
 • Nieuwe overeenkomsten gesloten na 1 december 2020
 • Bestaande overeenkomsten die worden gewijzigd na 1 december 2020
NIET van toepassing op:
 • Financiële diensten
 • Overheidsopdrachten
 • Bestaande overeenkomsten gesloten vóór 1 december 2020
Transparantieregel (artikel VI. 91/2 WER)

Een overeenkomst of een clausule in de overeenkomst moet voor iedereen duidelijk en begrijpelijk zijn.

Wat is onrechtmatig ?

Wanneer een overeenkomst of een onderdeel hiervan één van beide partijen duidelijk benadeelt  “onevenwicht scheppen” is deze onrechtmatig.

Waar kan een rechter rekening met houden bij zijn / haar beoordeling?
 • Wat zijn de omstandigheden rond het sluiten van de ondernemingen?
 • Snelheid van contracteren
 • Hoe belangrijk is dit contract voor beide of 1 van de partijen?
 • Wat zijn de handelsgebruiken binnen de sector?
 • Wat is de algemene economie van de overeenkomst?
 • Over welke producten gaat het in de overeenkomst?

De rechter moet bij beoordeling terugkeren naar het tijdstip van de opmaak van de overeenkomst.

In het algemene kader zal een onevenwicht beoordeeld worden door de rechter en al dan niet leiden tot nietigheid. Als handvaten voor de rechter werd er door de wetgever een zwarte en grijze lijst opgesteld. Voor meer informatie over deze zwarte en grijze lijst kan u ons steeds contacteren.

Sanctionering

Elk onrechtmatig beding is verboden en nietig. Gedeeltelijke vernietiging is het uitgangspunt:

Als de overeenkomst kan verder bestaan zonder het onrechtmatige beding, zal enkel het beding  verdwijnen uit de overeenkomst. De rest van de overeenkomst blijft bestaan, tenzij dit dus niet mogelijk zou zijn zonder het betrokken beding.

Wilt u deze informatie vaak bij de hand hebben? Download via onderstaande knop onze afdrukbare checklist (PDF) betreft onrechtmatige bedingen in het kader van de nieuwe B2B wet.

 

CHECKLIST ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET KADER VAN DE NIEUWE B2B WET. 

 

Checklist onrechtmatige bedingen

Meer weten over onrechtmatige bedingen? Download onze checklist!

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist